Voorschoolse Educatie (VE)

Van spelen en leren word je vrolijk!

De peuterschool zorgt voor een speelse en educatieve voorbereiding op de basisschool. Peuters kunnen al heel veel en vinden het leuk om hierin uitgedaagd te worden. Wij stimuleren de taalvaardigheid, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Daarnaast bevorderen wij de zelfredzaamheid van kinderen en het (leren) samenspelen met andere kinderen. Maar ook de normen en waarden worden niet vergeten.

Op de peuterschool in Harmelen bieden wij een vorm van Voorschoolse Educatie aan met het VE programma van Sporen. Onze peuterschool locatie in Harmelen is officieel VE geregistreerd.

Met behulp van de methode Sporen zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. De poppen Jip en Tess zijn daarbij de speelkameraadjes van de kinderen. Binnen het VE programma is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische & sensitieve ontwikkeling en rekenprikkels. Door middel van speelse activiteiten stimuleren en verrijken we de ontwikkeling. Dit biedt kinderen die kans hebben op een ontwikkelachterstand, een betere start op de basisschool. Uiteraard werkt een rijke leeromgeving voor alle kinderen positief! 

Het consultatiebureau bepaalt of een kind een indicatie krijgt voor voorschoolse educatie. Peuters met een voorschoolse indicatie mogen 960 uur tot ze naar de basisschool gaan naar de peuteropvang. Wij verdelen deze uren over 3 ochtenden, de laatste 12 weken voor de overgang naar de basisschool over 4 ochtenden.

Heeft u al een indicatie ontvangen? Neem dan contact met ons op. 

onze peuterschoolgroep

Peuters met een voorschoolse indicatie zijn vanaf 2,5 jaar welkom bij ons!
nieuwe groepen bij kdv ZieZaZo

PiPaPeuters

De locatie Harmelen heeft één peuterschoolgroep. Deze groep bestaat uit maximaal 16 peuters met de leeftijd van 24-48 maanden. De PiPaPeuters is een gecombineerde groep met peuters met en zonder VE indicatie. Bij de peuterschool werken we daarom met kleine groepjes. Een pedagogisch medewerker begeleidt een groepje van maximaal 8 kinderen. Zo is er gericht aandacht en tijd voor de begeleiding. We willen de peuters ook voorbereiden op de grote klassensamenstelling op school. De hoofdgroep zal daarom uit twee groepjes bestaan en omvat maximaal 16 peuters.

Hoe ziet een dag VE op de peuterschool eruit?

Peuterschool ZieZaZo biedt veel meer dan alleen kinderopvang. Ons doel is een optimale ontwikkeling van jouw kind. Dagelijks zetten onze pedagogisch professionals zich met hart en ziel in om dit mogelijk te maken. 

Bij ZieZaZo zit je kind met leeftijdsgenootjes in een groep. Dit geeft ons de mogelijkheid om de dagindeling af te stemmen op de behoefte en ontwikkeling passend bij de leeftijd van je kind. De dag verloopt in een vast ritme. Dit geeft houvast, duidelijkheid en een vertrouwd gevoel aan je kind. We creëren er structuur en veiligheid, precies wat je kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Wij dagen de kinderen uit, stimuleren hun zelfstandigheid, hun eigen verantwoordelijkheid en helpen bij het ontdekken van de eigen talenten. 

Brengmoment

Je brengt je kind en er vindt een warme overdracht plaats. Tijdens zo’n overdracht wordt er gevraagd hoe het met je kind gaat en of er bijzonderheden zijn. Het contact met ouders en kinderen staat centraal.

 

Spelen

Er is tijd voor vrij spel in verschillende hoeken met verschillende materialen. Denk hierbij aan een puzzel maken, in de huishoek of met bouw- en constructiemateriaal spelen. 

Kring

Met z’n allen in de kring. In de kring is er aandacht voor zingen, interactief voorlezen of een kringgesprek. Er wordt ook gekeken naar de dagritme kaarten. Dit zijn kaartjes waarop verschillende activiteiten worden weergegeven. De kaartjes geven de kinderen houvast; zij weten zo wat ze kunnen verwachten en dit geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Spelend leren

Er is tijd voor vrij spel in verschillende hoeken met verschillende materialen. Denk hierbij aan een puzzel maken, in de huishoek of met bouw- en constructiemateriaal spelen. 

Samen eten

De kinderen eten fruit en drinken water of thee. Het fruit of een verantwoord tussendoortje geef jij als ouder mee en het drinken regelen wij. Het fruit moment is een rustmoment voor de kinderen, maar is ook een sociaal moment waar gezelligheid, kletsen en rekening houden met elkaar centraal staat.

Met z’n allen een boterham eten. De handen worden gewassen en de kinderen zoeken een plekje uit rond de tafel. De kinderen worden gestimuleerd om zelf hun boter op de boterham te smeren. Voor het eten zingen we het ‘Eetsmakelijk’ lied en beginnen we aan de lunch, een gezellige boel! Er wordt gesproken over de ochtend. Tijdens het eten staat gezellig samen zijn centraal.

Toilet moment

Tijdens dit moment staat het naar het toilet gaan en het verschonen centraal, dit om de zindelijkheid van de kinderen te stimuleren. Uiteraard kunnen kinderen altijd aangeven dat ze naar het toilet moeten of luier dragende kinderen indien nodig verschoond moeten worden.

Buiten spelen

Lekker met z’n allen naar buiten. Tijdens het buitenspelen is er ruimte voor vrij spel in de buitenlucht, maar worden er ook activiteiten aangeboden. Er is veel ruimte voor de ontwikkeling van de grove motoriek.

Ophaalmoment

Het is tijd om je kind op te halen. Je mag op de groep komen om de sfeer te proeven, vragen te stellen en te zien waar je kind mee bezig is. Ook is er tijd om met de pedagogisch medewerker kort en informeel te praten over de activiteiten en of bijzonderheden.

Oudercommissie

Elke locatie heeft een eigen oudercommissie. Wij zijn heel blij met hun betrokkenheid. Zij adviseren ons en dragen ideeën aan. Denk daarbij aan voeding, pedagogiek, maar ook prijsbeleid. Zo werken we samen aan een goede kinderopvang.

Opvangkosten VE

Heb je recht op een VE-subsidie? Dan is je eigen maandelijkse bijdrage €36,73 en wordt de rest door de gemeente Woerden rechtsreeks aan de peuteropvang vergoed. Lees hier de voorwaarden en de aanvraagmogelijkheden.

KOM GERUST LANGS

Veel gestelde vragen

Je kunt je vrijblijvend inschrijven bij ZieZaZo. Dan nemen wij contact met je op welke mogelijkheden er zijn.  Ook is het uiteraard mogelijk om eerst een bezoek te brengen aan de locatie naar keuze. Als er een definitief plaatsingsaanbod gedaan kan worden ontvang je deze via het ouderportaal. 

De minimale afname bij ZieZaZo is 1 dagdeel dagopvang, 1 peuterschoolochtend of  1 bso middag. Je kunt bij ons geen flexibele opvang afnemen. 

Bij de bso kan je momenteel alleen 1 middag opnemen op maandag, woensdag en vrijdag. Per dag kennen we een aantal plekken toe voor ‘1-dags kinderen’. Bij overschrijding kom je op de wachtlijst te staan. De dinsdag en donderdag kan alleen in combinatie met minimaal 1 andere middag afgenomen worden.

Je betaalt de contractuele vastgelegde uren.

Kinderdagverblijf ZieZaZo biedt dagopvang aan van 7:30u tot 18:30u. De peuterschool is geopend van 8:30u tot 13:30u. 
De bso is geopend na schooltijd tot 18:30u en tijdens vakanties van 7:30u tot 18:30u.

De wendagen worden voor start van de overeenkomst ingepland. Zodat kind en ouder goed kan wennen. Lees hier meer over op onze pedagogiek pagina.

In het tarief zit alle voeding, luiers (merk pampers) en verzorging. Uitgezonderd hierop zijn: flesvoeding en avondeten.

Via ons ouderportaal kun je extra dagen opvang aanvragen. Als de planning het toelaat wordt de aanvraag goedgekeurd. Extra dagen worden altijd in rekening gebracht.

ZieZaZo biedt de mogelijkheid om contractuele opvangdagen te ruilen. We doen dit als de groepssamenstelling het toelaat en er voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn op de groep. Meld je je kind tijdig af via de Ouder app? Dan bouw je ruiltegoed op dat je later weer kunt inzetten. Lees hier meer over de toepassing van het urenpotje.

Als je kind ziek is kan je hem / haar afmelden (ziekmelden) via ons oudersysteem KOVnet. Natuurlijk mag je ook bellen! Ziekte dagen kunnen meestal niet geruild worden, alleen ziekte dagen die 96 uur van te voren gemeld worden kunnen in het urenpotje gestopt worden. 

ZieZaZo doet haar best om iedereen van een fijn opvangplekje te voorzien. Neem even contact op voor de actuele wachtlijsten. 

Wij werken met communicatie mapjes. Hierin kun je lezen hoe het met je kind gaat en ook kun je zelf terug schrijven. Wij plakken hier ook foto’s in. 

De opvangovereenkomst kan alleen schriftelijk opgezegd worden, rekening houdend met 1 maand opzegtermijn.

Annuleren van de opvang is alleen mogelijk als de opvang nog niet gestart is. Na startdatum van het contract kan je het contract opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van een maand.

Bij annulering wordt de overeenkomst onmiddellijk beëindigd, waarbij annuleringskosten van toepassing zijn. Deze kosten worden berekend op basis van de startdatum van de opvang, de datum van ontvangst van de annulering en het maandbedrag dat verschuldigd is.

Hier zijn de volgende regels van toepassing:

  • Bij annulering minder dan 1 maand voor de startdatum: annuleringskosten gelijk aan het contractueel overeengekomen maandtarief voor reguliere kinderopvang.
  • Bij annulering tussen 1 en 3 maanden voor de startdatum: €160,- aan annuleringskosten.
  • Bij annulering meer dan 3 maanden voor de startdatum: geen annuleringskosten.

Zijn er al wendagen geweest, dan worden deze in rekening gebracht. 

Afhankelijk van het moment van annuleren van een aankomende opvangovereenkomst kunnen annuleringskosten in rekening gebracht worden. Hier zijn de volgende regels van toepassing:

  1. Bij annulering minder dan 1 maand voor de startdatum: annuleringskosten gelijk aan het contractueel overeengekomen maandtarief voor reguliere kinderopvang.
  2. Bij annulering tussen 1 en 3 maanden voor de startdatum: €160,- aan annuleringskosten.
  3. Bij annulering meer dan 3 maanden voor de startdatum: geen annuleringskosten.
  4. Reeds afgenomen wendagen worden in rekening gebracht.

De ouderapp kun je downloaden in de App Store of Google Play Store onder de naam KOVnet Ouderapp. Je kunt de ouderapp ook vinden via onze website deze staat rechts bovenin de header. 

Je kunt je kind via de ouderapp of het ouderportaal afmelden. Dit wordt direct zichtbaar voor de medewerkers op locatie.

Alleen dagen die 96 uur van te voren via de ouderapp afgemeld worden kan je toevoegen in het urenpotje.

Wij zien dit als een nieuwe aanvraag. Hiertoe dient eigenlijk het bestaande contract opgezegd te worden en wij bieden een nieuw aanbod aan met de gewenste dagen.

Natuurlijk doe je dit pas als je zeker weet dat de verandering mogelijk is. Neem daarom contact met ons op zodat we dit in overleg kunnen doen.

Wij kijken graag naar de mogelijkheden hiervoor. 

Vraag niet beantwoord? Neem contact met ons op.