Locatie peuterschool & VE

ZieZaZo Harmelen

Welkom bij peuterschool & VE ZieZaZo Harmelen

Midden in een groene omgeving, omringd door grote bomen, in de buurt van de basisscholen en naast zwembad H2O, ligt onze peuterschool op een groot eigen terrein. We boffen met deze mooie plek.

De peuterschool vormt een uniek onderdeel van kinderdagverblijf ZieZaZo. Enerzijds staat het op zichzelf met een pedagogisch, motorisch en taalkundig doordacht programma, anderzijds maakt het wel degelijk onderdeel uit van kinderdagverblijf en kan zo gebruik maken van alle faciliteiten. Daarbij bieden wij ook een uniek VE programma aan. 

De peuterschool heeft een groot en licht lokaal, er is volop ruimte!

De tuin is onze grote verrassing. Waar vind je zo’n grote ruime tuin in Harmelen? Aansluitend hebben ze de beschikking over een hele grote buitenruimte, waar ze volop kunnen fietsen, spelen en rollebollen over het gras. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van de tuin van het kinderdagverblijf. Deze heeft een heerlijk grasveld, beschut door de bomen, een heuse speelboot, omgebouwd tot zandbak, een buitenkeuken en nog veel meer!

Naast ons unieke concept, onderscheiden wij ons door de groepsinrichtingen en het verrassende speelgoed, dat regelmatig aangevuld en vernieuwd wordt. Ook op dat gebied blijven we de kinderen uitdagen.

Daarnaast brengen wij ook wekelijks een bezoek aan de zorgboerderij Haanwijck, gaan we er graag op uit met de bakfiets of aan het looplint!

Peuterschool & VE ZieZaZo heeft goed contact met de naastgelegen scholen, de Fontein, de Notenbalk, de Horizon en Sint Bavo, zo bereiden wij de kinderen goed voor op de basisschool. We gaan er op bezoek en soms komen de schoolkinderen naar ons toe, bijvoorbeeld om voor te lezen.

Zelf zijn we ook nooit uitgeleerd. Kwaliteit vinden we belangrijk en we blijven onze medewerkers op allerlei gebieden scholen. Op deze locatie zijn twee pedagogisch coaches werkzaam. Zij ondersteunen niet alleen de pedagogisch medewerkers, maar verzorgen ook opleidingen en “trainen on the job”. 

Vanaf 2 jaar ben je van harte welkom bij onze peuterschool. En vanaf 2,5 jaar met een VE indicatie.

ons adres

Voorschoolse Educatie (VE) bij peuterschool ZieZaZo Harmelen

Op de peuterschool in Harmelen bieden wij een vorm van Voorschoolse Educatie aan met het VE programma van Sporen. Onze peuterschool locatie in Harmelen is officieel VE geregistreerd.

Met behulp van de methode Sporen zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. De poppen Jip en Tess zijn daarbij de speelkameraadjes van de kinderen. Binnen het VE programma is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische & sensitieve ontwikkeling en rekenprikkels. Door middel van speelse activiteiten stimuleren en verrijken we de ontwikkeling. Dit biedt kinderen die kans hebben op een ontwikkelachterstand, een betere start op de basisschool. Uiteraard werkt een rijke leeromgeving voor alle kinderen positief! 

Het consultatiebureau bepaalt of een kind een indicatie krijgt voor voorschoolse educatie. Peuters met een voorschoolse indicatie mogen 960 uur tot ze naar de basisschool gaan naar de peuteropvang. Wij verdelen deze uren over 3 ochtenden, de laatste 12 weken voor de overgang naar de basisschool over 4 ochtenden.

Heeft u al een indicatie ontvangen? Neem dan contact met ons op. 

“Alle opvang onder één dak.”

Deze locatie huisvest naast de peuterschool ook het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Wel zo handig voor ouders met óók kinderen op de buitenschoolse opvang. Je komt langs ZieZaZo op weg naar school. Ideaal te combineren. En ‘s avonds? dan kan je op één plek al je kinderen ophalen.

ons unieke concept voor alle peuters!

Wij werken met een geheel eigen goed doordacht programma, geïnspireerd door de methode Sporen en de visie van Emmi Pikler.  Binnen het programma is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische & sensitieve ontwikkeling en rekenprikkels. Door middel van speelse activiteiten stimuleren en verrijken we de ontwikkeling. Dit biedt kinderen die kans hebben op een ontwikkelachterstand of voorsprong, een betere start op de basisschool. Wij willen juist ook de peuters zonder taalachterstand een uitdagend programma kunnen bieden. En heeft je kind wél moeite met de taalontwikkeling? Dan zal je zien dat dit snel voorbij is als je kind naar onze peuterschool komt.

openingstijden

De peuterschool is tijdens de schoolweken (41 weken) open van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot en met 13.30 uur.  

De peuterschool is tijdens de schoolweken (41 weken) open van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot en met 13.30 uur.  

De peuterschool is gesloten:
– tijdens 11 schoolvakantieweken en 12 schoolvakantieweken voor de kinderen met VE indicatie
– maandag 23 september 2024 (studiedag)
– op alle Nederlandse nationale feestdagen

combinatie met kinderdagverblijf

Veel ouders kiezen ervoor om de peuterschool te combineren met het kinderdagverblijf. Dit is bij ZieZaZo heel gemakkelijk te regelen, omdat het in één pand zit en bij elkaar hoort. Deze concepten sluiten dan ook goed op elkaar aan. Ook voor de kinderen is het een veilig gevoel, ze kennen het pand en de pedagogisch medewerkers al.

Combinaties die wij vaak zien is 2 dagen kinderdagverblijf opvang en bijvoorbeeld 1 dag peuterschool, waarbij de opa’s en oma’s dan vaak de kinderen ophalen.

Peuters met een voorschoolse indicatie mogen 960 uur tot ze naar de basisschool gaan naar de peuteropvang. Wij verdelen deze uren over 3 ochtenden, de laatste 12 weken voor de overgang naar de basisschool over 4 ochtenden. De VE is ook te combineren met het kdv, bijvoorbeeld 3 ochtenden peuterschool en 1 of 2 dagen kinderdagverblijf.

GGD-inspectie

Ieder jaar inspecteert de GGD onverwacht alle kinderopvanglocaties. Ook de peuterschool wordt niet vergeten. De peuterschool behoort voor de ‘Wet Kinderopvang’ tot het kinderdagverblijf. De inspectie is daarom terug te vinden in het inspectierapport van het kinderdagverblijf.  Nieuwsgierig naar de GGD-beoordeling van ons kinderdagverblijf? Bekijk het GGD-inspectierapport

tarieven

Voor de peuteropvang in Harmelen kan je recht hebben op subsidie, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Zo is er de kinderopvangtoeslag, de gemeentelijke peuteropvangsubsidie en VE-subsidie.  

Omdat de peuterschool onder het kinderdagverblijf valt kan je hiervoor onder bepaalde voorwaarden kinderopvangtoeslag aanvragen

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag en is je gezinsinkomen minder dan €80.000, dan kan je recht hebben op peuteropvangtoeslag. Vraag dit hier via de gemeente Woerden aan.

Heb je recht op een VE-subsidie? Dan is je eigen maandelijkse bijdrage €36,73 en wordt de rest door de gemeente Woerden rechtsreeks aan de peuteropvang vergoed. Lees hier de voorwaarden en de aanvraagmogelijkheden.

Kijk hier voor de opvangtarieven.

neem een kijkje bij peuterschool ZieZaZo Harmelen

oudercommissie

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Als oudercommissie van kinderdagverblijf ZieZaZo locatie Harmelen vergaderen we ongeveer 3 keer per jaar. Is er veel te bespreken of te organiseren? Dan komen we vaker bij elkaar.

Wil je graag een vergadering bijwonen of wil je de vergaderverslagen inzien? Laat het ons dan weten!

Je kunt ons natuurlijk aanspreken op de locatie. Ook zijn we bereikbaar via ocziezazoharmelen@gmail.com 

belangrijke zaken

Voor het ingaan van de overeenkomst start de wenperiode. Ongeveer 3 weken van te voren starten we met een intake en maken we de wenafspraken. De eerste paar keer is het wennen met ouder erbij. Zodat er voldoende tijd is om goed te wennen voor kind en ouder.

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. 

Het informatieboekje boordevol informatie  ontvang je tijdens de rondleiding of ontvang je tijdens de intake. 

Het pedagogisch beleid in in te zien op de locatie. Vragen hierover, neem dan even contact met ons op. 

Tijdens de intake ontvang je een aantal toestemmingsformulieren. In het informatieboekje kun je hier meer informatie over lezen.

Wij werken met een ouderportaal, super handig om de facturen en jaaropgaves in terug te vinden maar ook om dagen te ruilen of extra aan te vragen. Het ondertekenen van de overeenkomst gaat ook via het ouderportaal.  Er is ook een app applicatie ontwikkeld.

De ouderapp kunt u downloaden in de App Store of Google Play Store onder de naam KOVnet Ouderapp. Je kunt de ouderlogin ook via een onze website bezoeken deze staat rechts bovenin de header. 

Als je kind het kinderdagverblijf verlaat en naar school gaat kun je gebruik maken van onze vso en bso. Het is wel raadzaam om je kind tijdig in te schrijven voor de bso. 

Er is ook een overdracht vanuit ons naar de basisschool toe.

KOM GERUST LANGS