peuterschool

peuterpret, spelen is leren

De peuterschool zorgt voor een speelse en educatieve voorbereiding op de basisschool. Peuters kunnen al heel veel en vinden het leuk om hierin uitgedaagd te worden. Wij stimuleren de taalvaardigheid, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Daarnaast bevorderen wij de zelfredzaamheid van kinderen en het (leren) samenspelen met andere kinderen. Maar ook de normen en waarden worden niet vergeten. Op de locatie Harmelen bieden we ook voorschoolse educatie aan.

Spelend leren, met leeftijdgenootjes, veel plezier en leuke uitdagingen. Bij de peuterschool van ZieZaZo geven we jouw peuter een speelse en educatieve voorbereiding op de basisschool. Zo stimuleren we de taalvaardigheid, de zelfredzaamheid, de sociaal-emotionele én de motorische ontwikkeling, in een veilige, inspirerende omgeving.


onze peuterschoolgroep

Bij ZieZaZo werken we met horizontale groepen. Dit houdt in dat kinderen met dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Zo kunnen we de activiteiten zoveel mogelijk afstemmen op de ontwikkelingsfase van de kinderen. De peuterschool is voor peuters vanaf 2 jaar.
peutergroep PiPaPeuters bij peuterschool ZieZaZo

PiPaPeuters

Iedere locatie heeft één peuterschoolgroep. Deze groep bestaat uit maximaal 16 peuters met de leeftijd van 24-48 maanden. Bij de peuterschool werken we daarom met kleine groepjes. Een juf begeleidt een groepje van maximaal 8 kinderen. Zo is er gericht aandacht en tijd voor de begeleiding.  We willen de peuters ook voorbereiden op de grote klassensamenstelling op school. De hoofdgroep zal daarom uit twee groepjes bestaan en omvat maximaal 16 peuters.

Hoe ziet een dag ZieZaZo eruit?

Peuterschool ZieZaZo biedt veel meer dan alleen kinderopvang. Ons doel is een optimale ontwikkeling van jouw kind. Dagelijks zetten onze pedagogisch professionals zich met hart en ziel in om dit mogelijk te maken. 

Bij ZieZaZo zit je kind met leeftijdsgenootjes in een groep. Dit geeft ons de mogelijkheid om de dagindeling af te stemmen op de behoefte en ontwikkeling passend bij de leeftijd van je kind. De dag verloopt in een vast ritme. Dit geeft houvast, duidelijkheid en een vertrouwd gevoel aan je kind. We creeeren er structuur en veiligheid, precies wat je kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Wij dagen de kinderen uit, stimuleren hun zelfstandigheid, hun eigen verantwoordelijkheid en helpen bij het ontdekken van de eigen talenten. 

kringgesprek

De dag start met een kringgesprek. Op een speelse manier leren ze dit kennen. Onze peuters hebben genoeg te vertellen en doen dit volop. Ze leren gedachten onder woorden brengen en nadenken. Zo leren ze communiceren en redeneren.

taalontwikkeling

Een goede taalontwikkeling is essentieel voor de algehele ontwikkeling van je kind. De eerste zes levensjaren zijn cruciaal en onze professionals weten dit. Zij zijn geschoold op dit gebied. Wij stimuleren de taalontwikkeling actief vanaf de eerste opvangdag.

naar buiten

Slecht weer bestaat niet. Alle kinderen gaan dagelijks naar buiten. We hebben zelfs speciale tuinbroeken waar ze met nat en koud weer, warm en droog in blijven, en zo toch heerlijk buiten kunnen spelen.

gymmen

Bewegen is een belangrijke pijler bij ZieZaZo. Alle groepen hebben bij de leeftijd passend klim- en klautermateriaal. Zelfs de baby’s hebben al klimkisten, waar ze geen genoeg van kunnen krijgen. Ook beschikken we over een eigen gymzaal.

thema's

Wij laten de peuters spelenderwijs de wereld om hun heen verkennen. De thema’s, zoals ‘lente’ helpen ons hierbij.  

Activiteiten, kringgesprekjes en liedjes staan dan in het teken van het thema. We werken altijd een paar weken met het zelfde onderwerp, zo kunnen we er dieper op ingaan. Zo stimuleren we de verschillende ontwikkelingsgebieden en wordt hun leefwereld vergroot.

yoga / muziek

Lopen als een giraffe, staan al een boom, peuters krijgen op een speelse manier peuter-yoga. Zintuigen worden zo gestimuleerd en er is aandacht voor wat je kind wel en niet wil.

Alle leeftijden vinden het heerlijk om samen muziek te maken, te zingen of te luisteren naar de diverse instrumenten.

lunch & op pad

Een dag peuterschool duurt bij ons langer dan elders. Dit geeft ons de mogelijkheid om extra dingen met de peuters te doen. Zo lunchen wij altijd samen en gaan we graag erop uit.

Ze smeren zelf hun eigen brood, soms met een beetje hulp. 

Wij gaan er graag op uit. De peuters lopen aan het looplint, oh wat vinden ze dat stoer. En een rondje met de bakfiets is al een uitje op zich.

atelier

Het bevorderen van de fijne motoriek, ontwikkelen van de zintuigen, stimuleren van de fantasie en creativiteit, dit zijn belangrijke dingen om te leren. Alle leeftijden hebben dit in hun dagprogramma staan, natuurlijk passend bij de leeftijd. ZieZaZo beschikt zelfs over een eigen atelier, een heus uitje voor de peuters.

een dag bij de peuterschool

Rond 8:30 komen de peuters binnen. De pedagogisch medewerkers ontvangt de peuters, ze begroeten elkaar en vaak wordt al door de peuters zelf vertelt hoe het gaat.

De dag start met een kringgesprek. Zo leren ze naar elkaar te luisteren, ze praten volop, en ze leren wachten en stilzitten. Allemaal zaken die nodig zijn voor de schooltijd die gaat komen.

De peuters spelen in de diverse speelhoeken of op de speelzolder. De rollenspellen en vriendschappen ontstaan. Natuurlijk is er wel eens verdriet of ruzie om speelgoed, maar ze leren dit oplossen onder begeleiding van de pedagogisch medewerker.

Er wordt volop geknutseld, goed voor de fijne motoriek.

Een verschil met peuterspeelzalen is dat wij ons niet richten op de kinderen met een VVE-indicatie (die krijg je bijv bij een taalachterstand) maar juist op de kinderen die extra uitdaging zoeken.

De peuters kunnen volop klimmen en klauteren, er zijn uitdagende materialen aanwezig. daarnaast gaan ze er ook lopend op uit of met de bakfiets. 

Er wordt aan lage tafels gegeten, ze leren hun eigen brood smeren en drinken uit glazen.

Rond 1300-13:30 worden alle peuters weer opgehaald.  

Oudercommissie

Elke locatie heeft een eigen oudercommissie. Wij zijn heel blij met hun betrokkenheid. Zij adviseren ons en dragen ideeën aan. Denk daarbij aan voeding, pedagogiek, maar ook prijsbeleid. Zo werken we samen aan een goede kinderopvang.

Opvangkosten

Natuurlijk wil je graag weten wat de opvang gaat kosten. Veel ouders kunnen een deel vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag. De netto kosten kan je berekenen via onze kostencaculator kinderopvang ZieZaZo. De (netto)opvangkosten kunnen per locatie verschillen.

KOM GERUST LANGS

Veel gestelde vragen

Je kunt je vrijblijvend inschrijven bij ZieZaZo. Dan nemen wij contact met je op welke mogelijkheden er zijn.  Ook is het uiteraard mogelijk om eerst een bezoek te brengen aan de locatie naar keuze. Als er een definitief plaatsingsaanbod gedaan kan worden ontvang je deze via het ouderportaal. 

De minimale afname bij ZieZaZo is 1 dagdeel dagopvang, 1 peuterschoolochtend of  1 bso middag. Je kunt bij ons geen flexibele opvang afnemen. 

Bij de bso kan je momenteel alleen 1 middag opnemen op maandag, woensdag en vrijdag. Per dag kennen we een aantal plekken toe voor ‘1-dags kinderen’. Bij overschrijding kom je op de wachtlijst te staan. De dinsdag en donderdag kan alleen in combinatie met minimaal 1 andere middag afgenomen worden.

Je betaalt de contractuele vastgelegde uren.

Kinderdagverblijf ZieZaZo biedt dagopvang aan van 7:30u tot 18:30u. De peuterschool is geopend van 8:30u tot 13:30u. 
De bso is geopend na schooltijd tot 18:30u en tijdens vakanties van 7:30u tot 18:30u.

De wendagen worden voor start van de overeenkomst ingepland. Zodat kind en ouder goed kan wennen. Lees hier meer over op onze pedagogiek pagina.

In het tarief zit alle voeding, luiers (merk pampers) en verzorging. Uitgezonderd hierop zijn: flesvoeding en avondeten.

Via ons ouderportaal kun je extra dagen opvang aanvragen. Als de planning het toelaat wordt de aanvraag goedgekeurd. Extra dagen worden altijd in rekening gebracht.

ZieZaZo biedt de mogelijkheid om contractuele opvangdagen te ruilen. We doen dit als de groepssamenstelling het toelaat en er voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn op de groep. Meld je je kind tijdig af via de Ouder app? Dan bouw je ruiltegoed op dat je later weer kunt inzetten. Lees hier meer over de toepassing van het urenpotje.

Als je kind ziek is kan je hem / haar afmelden (ziekmelden) via ons oudersysteem KOVnet. Natuurlijk mag je ook bellen! Ziekte dagen kunnen meestal niet geruild worden, alleen ziekte dagen die 96 uur van te voren gemeld worden kunnen in het urenpotje gestopt worden. 

ZieZaZo doet haar best om iedereen van een fijn opvangplekje te voorzien. Neem even contact op voor de actuele wachtlijsten. 

Wij werken met communicatie mapjes. Hierin kun je lezen hoe het met je kind gaat en ook kun je zelf terug schrijven. Wij plakken hier ook foto’s in. 

De opvangovereenkomst kan alleen schriftelijk opgezegd worden, rekening houdend met 1 maand opzegtermijn.

Annuleren van de opvang is alleen mogelijk als de opvang nog niet gestart is. Na startdatum van het contract kan je het contract opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van een maand.

Bij annulering wordt de overeenkomst onmiddellijk beëindigd, waarbij annuleringskosten van toepassing zijn. Deze kosten worden berekend op basis van de startdatum van de opvang, de datum van ontvangst van de annulering en het maandbedrag dat verschuldigd is.

Hier zijn de volgende regels van toepassing:

  • Bij annulering minder dan 1 maand voor de startdatum: annuleringskosten gelijk aan het contractueel overeengekomen maandtarief voor reguliere kinderopvang.
  • Bij annulering tussen 1 en 3 maanden voor de startdatum: €160,- aan annuleringskosten.
  • Bij annulering meer dan 3 maanden voor de startdatum: geen annuleringskosten.

Zijn er al wendagen geweest, dan worden deze in rekening gebracht. 

Afhankelijk van het moment van annuleren van een aankomende opvangovereenkomst kunnen annuleringskosten in rekening gebracht worden. Hier zijn de volgende regels van toepassing:

  1. Bij annulering minder dan 1 maand voor de startdatum: annuleringskosten gelijk aan het contractueel overeengekomen maandtarief voor reguliere kinderopvang.
  2. Bij annulering tussen 1 en 3 maanden voor de startdatum: €160,- aan annuleringskosten.
  3. Bij annulering meer dan 3 maanden voor de startdatum: geen annuleringskosten.
  4. Reeds afgenomen wendagen worden in rekening gebracht.

De ouderapp kun je downloaden in de App Store of Google Play Store onder de naam KOVnet Ouderapp. Je kunt de ouderapp ook vinden via onze website deze staat rechts bovenin de header. 

Je kunt je kind via de ouderapp of het ouderportaal afmelden. Dit wordt direct zichtbaar voor de medewerkers op locatie.

Alleen dagen die 96 uur van te voren via de ouderapp afgemeld worden kan je toevoegen in het urenpotje.

Wij zien dit als een nieuwe aanvraag. Hiertoe dient eigenlijk het bestaande contract opgezegd te worden en wij bieden een nieuw aanbod aan met de gewenste dagen.

Natuurlijk doe je dit pas als je zeker weet dat de verandering mogelijk is. Neem daarom contact met ons op zodat we dit in overleg kunnen doen.

Wij kijken graag naar de mogelijkheden hiervoor. 

Vraag niet beantwoord? Neem contact met ons op.