peuterschool

peuterpret, spelen is leren

De peuterschool zorgt voor een speelse en educatieve voorbereiding op de basisschool. Peuters kunnen al heel veel en vinden het leuk om hierin uitgedaagd te worden. Wij stimuleren de taalvaardigheid, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Daarnaast bevorderen wij de zelfredzaamheid van kinderen en het (leren) samenspelen met andere kinderen. Maar ook de normen en waarden worden niet vergeten.

Wij werken met een geheel eigen programma, dat alle kinderen stimuleert, motiveert en uitdaagt. De meeste peuterspeelzalen werken met een gesubsidieerd VVE-programma en zijn met name gericht op kinderen met een taalachterstand. Wij willen juist ook de peuters zonder taalachterstand een uitdagend programma kunnen bieden. En heeft je kind wél moeite met de taalontwikkeling, dan zal je zien dat dit snel voorbij is als ze naar onze peuterschool komt. En uiteraard werken wij alleen met gediplomeerde juffen. Is het tijd voor de basisschool? Dan nemen we natuurlijk uitgebreid afscheid en hopen we je terug te zien bij de bso. Natuurlijk verzorgen wij een “warme-overdracht” naar de basisschool en eventueel ook naar de bso. Ben je al 2 jaar? dan ben je van harte welkom bij peuterschool ZieZaZo!

onze peuterschoolgroep

Bij ZieZaZo werken we met horizontale groepen. Dit houdt in dat kinderen met dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Zo kunnen we de activiteiten zoveel mogelijk afstemmen op de ontwikkelingsfase van de kinderen. De peuterschool is voor peuters vanaf 2 jaar.
peutergroep PiPaPeuters bij peuterschool ZieZaZo

PiPaPeuters

Iedere locatie heeft één peuterschoolgroep. Deze groep bestaat uit maximaal 16 peuters met de leeftijd van 24-48 maanden. Bij de peuterschool werken we daarom met kleine groepjes. Een juf begeleidt een groepje van maximaal 8 kinderen. Zo is er gericht aandacht en tijd voor de begeleiding.  We willen de peuters ook voorbereiden op de grote klassensamenstelling op school. De hoofdgroep zal daarom uit twee groepjes bestaan en omvat maximaal 16 peuters.

Hoe ziet een dag ZieZaZo eruit?

Peuterschool ZieZaZo biedt veel meer dan alleen kinderopvang. Ons doel is een optimale ontwikkeling van jouw kind. Dagelijks zetten onze pedagogisch professionals zich met hart en ziel in om dit mogelijk te maken. 

Bij ZieZaZo zit je kind met leeftijdsgenootjes in een groep. Dit geeft ons de mogelijkheid om de dagindeling af te stemmen op de behoefte en ontwikkeling passend bij de leeftijd van je kind. De dag verloopt in een vast ritme. Dit geeft houvast, duidelijkheid en een vertrouwd gevoel aan je kind. We creeeren er structuur en veiligheid, precies wat je kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Wij dagen de kinderen uit, stimuleren hun zelfstandigheid, hun eigen verantwoordelijkheid en helpen bij het ontdekken van de eigen talenten. 

kringgesprek

De dag start met een kringgesprek. Op een speelse manier leren ze dit kennen. Onze peuters hebben genoeg te vertellen en doen dit volop. Ze leren gedachten onder woorden brengen en nadenken. Zo leren ze communiceren en redeneren.

taalontwikkeling

Een goede taalontwikkeling is essentieel voor de algehele ontwikkeling van je kind. De eerste zes levensjaren zijn cruciaal en onze professionals weten dit. Zij zijn geschoold op dit gebied. Wij stimuleren de taalontwikkeling actief vanaf de eerste opvangdag.

naar buiten

Slecht weer bestaat niet. Alle kinderen gaan dagelijks naar buiten. We hebben zelfs speciale tuinbroeken waar ze met nat en koud weer, warm en droog in blijven, en zo toch heerlijk buiten kunnen spelen.

gymmen

Bewegen is een belangrijke pijler bij ZieZaZo. Alle groepen hebben bij de leeftijd passend klim- en klautermateriaal. Zelfs de baby’s hebben al klimkisten, waar ze geen genoeg van kunnen krijgen. Ook beschikken we over een eigen gymzaal.

thema's

Wij laten de peuters spelenderwijs de wereld om hun heen verkennen. De thema’s, zoals ‘lente’ helpen ons hierbij.  

Activiteiten, kringgesprekjes en liedjes staan dan in het teken van het thema. We werken altijd een paar weken met het zelfde onderwerp, zo kunnen we er dieper op ingaan. Zo stimuleren we de verschillende ontwikkelingsgebieden en wordt hun leefwereld vergroot.

yoga / muziek

Lopen als een giraffe, staan al een boom, peuters krijgen op een speelse manier peuter-yoga. Zintuigen worden zo gestimuleerd en er is aandacht voor wat je kind wel en niet wil.

Alle leeftijden vinden het heerlijk om samen muziek te maken, te zingen of te luisteren naar de diverse instrumenten.

lunch & op pad

Een dag peuterschool duurt bij ons langer dan elders. Dit geeft ons de mogelijkheid om extra dingen met de peuters te doen. Zo lunchen wij altijd samen en gaan we graag erop uit.

Ze smeren zelf hun eigen brood, soms met een beetje hulp. 

Wij gaan er graag op uit. De peuters lopen aan het looplint, oh wat vinden ze dat stoer. En een rondje met de bakfiets is al een uitje op zich.

atelier

Het bevorderen van de fijne motoriek, ontwikkelen van de zintuigen, stimuleren van de fantasie en creativiteit, dit zijn belangrijke dingen om te leren. Alle leeftijden hebben dit in hun dagprogramma staan, natuurlijk passend bij de leeftijd. ZieZaZo beschikt zelfs over een eigen atelier, een heus uitje voor de peuters.

een dag bij de peuterschool

Bij binnenkomst vertellen de peuters vaak zelf hoe het met ze gaat. Maar de ouders kunnen daar natuurlijk altijd iets aan toevoegen. De groep is uitdagend ingericht, het gevolg is dat de kinderen bij binnenkomst graag direct gaan spelen.

Deze groep is zo ingericht, dat de zelfstandigheid van de kinderen zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. Zo zijn er diverse uitdagende speelhoeken, hier kunnen ze zelf hun speelgoed pakken. Alles staat op hun hoogte en er zijn alleen lage tafels en stoelen. Deze groep heeft een speelzolder, zo spannend! 

De peuters worden voorbereid op de basisschool met ons speciale peuterschoolplan. De dag start altijd met een kringgesprek. In de kring nemen de kinderen met hun pedagogisch medewerkers het dagritme door. Ook zingen ze, vieren ze verjaardagen en is er bijvoorbeeld aandacht voor het oefenen van de dagen van de week. 

Op het activiteiten lint zien de kinderen ook wat de planning voor die dag is. In elke geval gaan ze iedere dag naar buiten. In deze groep is er veel aandacht voor de taalontwikkeling. Ook wordt er veel geknutseld. Want schilderen, knippen, plakken of kleuren, het is goed voor de fijne motoriek en fantasie, de kinderen vinden het heerlijk en nemen hun mooie kunstwerken graag mee naar huis. 

Bewegen vinden wij erg belangrijk. Elke groep heeft bij de leeftijd passende klim- en klautermateriaal. De peuters gaan ook gymmen in de gymzaal, hier kunnen ze hun energie kwijt.

Bij de lunch smeren de peuters zelf hun brood. Daarna spelen ze een spelletje, maken een puzzel of lezen een boek. De peuterschooldag zit er dan bijna alweer op.

In de ochtend en middag zetten de pedagogisch medewerkers tussendoor drinken en een gezonde snack klaar. Wie daar zin in heeft, kan bijvoorbeeld een rijstwafel, fruit of wat knapperige groenten nemen.

En wanneer ze deze groep verlaten, is het tijd voor de volgende stap: de basisschool! en misschien ook wel voor bso ZieZaZo. Wij verzorgen een warme overdracht naar de basisschool.

Alle medewerkers op deze groep zijn geschoold tot peuter-professionals. Zij hebben hiervoor een ‘peuter-opleiding’ gevolgd. Tevens zijn zij geschoold in de ‘filosofie van Emmi Pikler’.  

lees meer

Oudercommissie

Elke locatie heeft een eigen oudercommissie. Wij zijn heel blij met hun betrokkenheid. Zij adviseren ons en dragen ideeën aan. Denk daarbij aan voeding, pedagogiek, maar ook prijsbeleid. Zo werken we samen aan een goede kinderopvang.

Opvangkosten

Natuurlijk wil je graag weten wat de opvang gaat kosten. Veel ouders kunnen een deel vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag. De netto kosten kan je berekenen via onze kostencaculator kinderopvang ZieZaZo. De (netto)opvangkosten kunnen per locatie verschillen.

KOM GERUST LANGS

Veel gestelde vragen

Je kunt je vrijblijvend inschrijven bij ZieZaZo. Dan nemen wij contact met je op welke mogelijkheden er zijn.  Ook is het uiteraard mogelijk om eerst een bezoek te brengen aan de locatie naar keuze. Als er een definitief plaatsingsaanbod gedaan kan worden ontvang je deze via het ouderportaal. 

De minimale afname bij ZieZaZo is 1 dagdeel, 1 peuterschoolochtend of  1 bso middag. Je kunt bij ons geen flexibele opvang afnemen. 

Je betaald de contractuele vastgelegde uren.

Bij ZieZaZo heb je de keuze in hele dag opvang: 7:30u tot 18:30u, halve dag op woensdag en vrijdag van 7:30u tot 13:00u of 13:00u tot 18:30u. De peuterschooltijden zijn van 8:30u tot 13:30u. 

De bso is geopend na schooltijd tot 18:30u en tijdens vakanties van 7:30u tot 18:30u.

 

De wendagen worden voor start van de overeenkomst ingepland. Zodat kind en ouder goed kan wennen. Lees hier meer over op onze pedagogiek pagina.

In het tarief zit alle voeding, luiers (merk pampers) en verzorging. Uitgezonderd hierop zijn: flesvoeding en avondeten tot 2 jaar.

Via ons ouderportaal kun je extra dagen opvang aanvragen. Ook kun je daar dagen ruilen. Wij hanteren een ruiltermijn van 3 weken. Dagen kunnen niet opgespaard worden om op een later moment in te zetten.

Ziektedagen mag je ruilen. Dit kun je via het ouderportaal aanvragen. Hierbij hanteren we ook een ruiltermijn van 3 weken.

ZieZaZo doet haar best om iedereen van een fijn opvangplekje te voorzien. Neem even contact op voor de actuele wachtlijsten. 

Wij werken met communicatie mapjes. Hierin kun je lezen hoe het met je kind gaat en ook kun je zelf terug schrijven. Wij plakken hier ook foto’s in. 

De opzegtermijn bij ZieZaZo is 1 maand, per de eerste van de maand. De opzegging kan via een brief of e-mail worden gedaan.

De ouderapp kun je downloaden in de App Store of Google Play Store onder de naam KOVnet Ouderapp. Je kunt de ouderapp ook vinden via onze website deze staat rechts bovenin de header. 

Je kunt je kind via de ouderapp of het ouderportaal afmelden. Dit wordt direct zichtbaar voor de medewerkers op locatie.

Het veranderen van vaste dagen is mogelijk indien de bezetting van de groep dit toelaat.
Wij kijken graag naar de mogelijkheden hiervoor. 

Vraag niet beantwoord? Neem contact met ons op.