Locatie peuterschool

ZieZaZo De Meern

per direct plek

Een nieuwe peuterschoolgroep start per maart 2024

Welkom bij Peuterschool ZieZaZo De Meern

Midden in de wijk Veldhuizen, tussen de basisscholen in ligt onze peuterschool. We boffen met deze plek. 

De peuterschool vormt een uniek onderdeel van kinderdagverblijf ZieZaZo. Enerzijds staat het op zichzelf met een pedagogisch, motorisch en taalkundig doordacht programma, anderzijds maakt het wel degelijk onderdeel uit van het kinderdagverblijf en kan zo gebruik maken van alle faciliteiten.

De peuterschool heeft een groot en licht lokaal met een speelzolder, verderop in de gang is een atelier, er is een hele grote speelhal (wel 100m2) en een grote gymzaal. Ruimte genoeg dus, ze moeten dit wel delen met het kinderdagverblijf, maar dat is alleen maar leuk.

De tuin is onze grote verrassing. Waar vind je zo’n grote ruimte midden in een woonwijk?  Een zandbak, een podium, een buitenkeuken en dé topper is de glijbaanheuvel en er is nog veel meer ……….

Naast ons unieke concept, onderscheiden wij ons door de groepsinrichtingen en het verrassende speelgoed, dat regelmatig aangevuld en vernieuwd wordt. Ook op dat gebied blijven we de kinderen uitdagen. 

Peuterschool ZieZaZo heeft goed contact met de naastgelegen scholen, de Krullevaar, Pantarijn en het Veldhuis, zo bereiden wij de kinderen goed voor op de basisschool. We gaan er op bezoek en soms komen de schoolkinderen naar ons toe, bijvoorbeeld om voor te lezen.

Zelf zijn we ook nooit uitgeleerd. Kwaliteit vinden we belangrijk en we blijven onze medewerkers op allerlei gebieden scholen. Op deze locatie zijn twee pedagogisch coaches werkzaam. Zij ondersteunen niet alleen de pedagogisch medewerkers, maar verzorgen ook opleidingen en “trainen on the job”. 

Vanaf 2 jaar ben je welkom bij onze peuterschool.

ons adres

“Alle opvang onder één dak.”

Deze locatie huisvest naast de peuterschool ook het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Wel zo handig voor ouders met óók kinderen op de buitenschoolse opvang. Je komt langs ZieZaZo op weg naar school. Ideaal te combineren. En ‘s avonds? dan kan je op één plek al je kinderen ophalen.

ons unieke concept

Wij werken met een geheel eigen goed doordacht programma, dat alle kinderen stimuleert, motiveert en uitdaagt. Wij stimuleren natuurlijk de taalvaardigheid, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Daarnaast bevorderen wij de zelfredzaamheid van kinderen en het (leren) samenspelen met andere kinderen. Maar ook de normen en waarden worden niet vergeten.

De meeste peuterspeelzalen werken met een gesubsidieerd VVE-programma en zijn met name gericht op kinderen met een taalachterstand. Wij willen juist ook de peuters zonder taalachterstand een uitdagend programma kunnen bieden. En heeft je kind wél moeite met de taalontwikkeling? Dan zal je zien dat dit snel voorbij is als je kind naar onze peuterschool komt.

openingstijden

De peuterschool is tijdens de schoolweken (41 weken) open van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot en met 13.30 uur.  

De peuterschool is gesloten:
– tijdens 11 schoolvakantieweken
– maandag 23 september 2024 (studiedag)
– op alle Nederlandse nationale feestdagen

Wil je toch (extra) opvang tijdens de schoolvakanties? Geen probleem hoor. Dit kan je dan afnemen bij het kinderdagverblijf. Je komt dan in de peutergroep terecht, dit sluit prima aan.

combinatie met kinderdagverblijf

Veel ouders kiezen ervoor om de peuterschool te combineren met het kinderdagverblijf. Dit is bij ZieZaZo heel gemakkelijk te regelen, omdat het in één pand zit en bij elkaar hoort. Deze concepten sluiten dan ook goed op elkaar aan. Ook voor de kinderen is het een veilig gevoel, ze kennen het pand en de pedagogisch medewerkers al.

Combinaties die wij vaak zien is 2 dagen kinderdagverblijf opvang en bijvoorbeeld 1 dag peuterschool, waarbij de opa’s en oma’s dan vaak de kinderen ophalen.

Of peuterschool en opvang bij het kinderdagverblijf tijdens de schoolvakanties.

GGD-inspectie

Ieder jaar inspecteert de GGD onverwacht alle kinderopvanglocaties. Ook de peuterschool wordt niet vergeten. De peuterschool behoort voor de ‘Wet Kinderopvang’ tot het kinderdagverblijf. De inspectie is daarom terug te vinden in het inspectierapport van het kinderdagverblijf.  Nieuwsgierig naar de GGD-beoordeling van ons kinderdagverblijf? Bekijk het GGD-inspectierapport

tarieven

In tegenstelling tot andere peuterscholen om ons heen, hebben wij nog nooit een groep hoeven sluiten vanwege personeelstekort. Wij zorgen ervoor, hoe dan ook, dat er altijd voldoende personeel aanwezig is, zodat je opvang gegarandeerd open is. En je nooit onverwacht zonder opvang komt te zitten.

Omdat de peuterschool onder het kinderdagverblijf valt kan je hiervoor onder bepaalde voorwaarden kinderopvangtoeslag aanvragen

Kijk hier voor de opvangtarieven.

neem een kijkje bij peuterschool ZieZaZo De Meern

oudercommissie

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Als oudercommissie van kinderdagverblijf ZieZaZo vergaderen we ongeveer elke 6 weken. Is er veel te bespreken of te organiseren? Dan komen we vaker bij elkaar. De eerste vergadering was in december 2010, een paar maanden na de opening van het kinderdagverblijf.

Wil je graag een vergadering bijwonen? Laat het ons dan weten!

Je kunt ons natuurlijk aanspreken op het kinderdagverblijf. Ook zijn we bereikbaar via oudersziezazo@gmail.com.

belangrijke zaken

Voor het ingaan van de overeenkomst start de wenperiode. Ongeveer 3 weken van te voren starten we met een intake en maken we de wenafspraken. De eerste paar keer is het wennen met ouder erbij. Zodat er voldoende tijd is om goed te wennen voor kind en ouder.

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. 

Het informatieboekje boordevol informatie  ontvang je tijdens de rondleiding of ontvang je tijdens de intake.

Het pedagogisch beleid in in te zien op de locatie. Vragen hierover, neem dan even contact met ons op. 

Tijdens de intake ontvang je een aantal toestemmingsformulieren. In het informatieboekje kun je hier meer informatie over lezen. 

Wij werken met een ouderportaal, super handig om de facturen en jaaropgaves in terug te vinden maar ook om dagen te ruilen of extra aan te vragen. Het ondertekenen van de overeenkomst gaat ook via het ouderportaal.  Er is ook een app applicatie ontwikkeld.

De ouderapp kunt u downloaden in de App Store of Google Play Store onder de naam KOVnet Ouderapp. Je kunt de ouderlogin ook via een onze website bezoeken deze staat rechts bovenin de header. 

Als je kind het kinderdagverblijf verlaat en naar school gaat kun je gebruik maken van onze vso en bso. Het is wel raadzaam om je kind tijdig in te schrijven voor de bso. 

Er is ook een overdracht vanuit ons naar de basisschool toe. 

KOM GERUST LANGS