Herroepingsrecht

Indien de overeenkomst tussen ZieZaZo en u als Ouders elektronisch (online) is gesloten heeft u het recht de overeenkomst te herroepen (ontbinden) binnen een termijn (‘bedenktijd’) van 14 dagen vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst door u als Ouders. Herroeping kan via e-mail of per aangetekende brief plaatsvinden. U kunt het ons makkelijker maken door daarin de namen van de Ouders en het kind en de datum van de overeenkomst te noemen.

Begint onze dienstverlening met uw toestemming of op uw verzoek binnen de bedenktijd, dan kunt u de overeenkomst nog steeds herroepen, maar dan bent u aan ZieZaZo de reguliere vergoeding verschuldigd voor de reeds geleverde diensten (zoals wen- en/of opvangdagen). Uw toestemming voor de start van onze dienstverlening ligt besloten in het brengen van uw kind bij één van de opvanglocaties van ZieZaZo.

Door de herroeping is de overeenkomst ontbonden en hebt u als Ouders geen recht meer op verdere opvang, tenzij alsnog nieuwe afspraken worden gemaakt.