Locatie kinderdagverblijf

ZieZaZo De Meern

Welkom bij kdv ZieZaZo De Meern

Midden in de wijk Veldhuizen, tussen de basisscholen in ligt ons kinderdagverblijf op een groot eigen terrein. We boffen met deze mooie plek. Ons pand is ruim met grote lichte lokalen. We hebben 4 horizontale groepen, één babygroep, één dreumesgroep, één 2+groep en één 3+groep. Iedere groep heeft eigen slaapkamers. Daarnaast hebben we een atelier, een grote speelhal én een grote gymzaal, waar ze volop kunnen bewegen. De tuin is onze grote verrassing. Waar vind je zo’n grote ruimte midden in een woonwijk?  Een zandbak, een podium, een buitenkeuken en dé topper is de glijbaanheuvel en er is nog veel meer………. Wij onderscheiden ons door de groepsinrichtingen en het verrassende speelgoed, dat regelmatig aangevuld en vernieuwd wordt. Ook op dat gebied blijven we de kinderen uitdagen. Vaak krijgen we de vraag of we geen extra groepen willen openen. Want de ruimte daarvoor hebben we. Maar wij kiezen er bewust voor om klein te blijven en gebruiken die ‘extra ruimte’ liever voor de huidige kinderen. Zelf zijn we ook nooit uitgeleerd. Kwaliteit vinden we belangrijk en we blijven onze medewerkers op allerlei gebieden scholen. Op deze locatie zijn twee pedagogisch coaches werkzaam. Zij ondersteunen niet alleen de pedagogisch medewerkers, maar verzorgen ook opleidingen en “trainen on the job”.

ons adres

“Alle opvang onder één dak.”

Deze locatie huisvest naast het kinderdagverblijf ook de peuterschool en de buitenschoolse opvang. Wel zo handig voor ouders met óók kinderen op onze buitenschoolse opvang. Je komt langs ZieZaZo op weg naar school, ideaal te combineren. En ‘s avonds? dan kan je op één plek al je kinderen ophalen.

groepsindeling

kdv ZieZaZo De Meern heeft 4 groepen, de babygroep SipSapSop, de dreumesgroep PimPamPom, de 2+groep BieBaBoe en de 3+groep WieWaWeg. Dit zijn  horizontale groepen, dat wil zeggen dat de zelfde leeftijd bij elkaar zit in één groep. De groepsgrootte is per leeftijd verschillend. Elke groep heeft zijn eigen pedagogisch medewerkers en een eigen groepsruimte en eigen slaapkamers. Het kinderdagverblijf beschikt over een gymzaal en een grote speelhal. Daarnaast maken de peuters ook gebruik van het atelier. En ze vinden het super spannend als ze onder schooltijd boven in de bso-speelhal mogen spelen. 

openingstijden

Elke maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot en met 18.30 uur staan we voor jullie klaar. 

Het kinderdagverblijf is gesloten op alle Nederlandse erkende feestdagen en
– maandag 23 september 2024 (studiedag)
– dinsdag 24 december gesloten vanaf 13:00 uur (kerstavond)
– dinsdag 31 december gesloten vanaf 13:00 uur (oudjaarsdag)
– op alle Nederlandse nationale feestdagen

GGD-inspectie

Ieder jaar inspecteert de GGD onverwacht alle kinderopvanglocaties. Dit zijn onafhankelijke inspecties. De GGD kijkt of je aan de Wet Kinderopvang voldoet, maar kijkt ook naar de pedagogiek en het pedagogisch werk van onze medewerkers. Wij zijn erg trots op de reeds behaalde resultaten. Nieuwsgierig naar de GGD-beoordeling van ons kinderdagverblijf? Bekijk het GGD-inspectierapport.

tarieven

ZieZaZo heeft nog nooit een groep gesloten vanwege personeelstekort. Wij zorgen ervoor, dat er altijd voldoende personeel aanwezig is en je nooit onverwacht zonder opvang komt te zitten.

Kdv ZieZaZo De Meern heeft 4 horizontale leeftijdsgroepen. Op deze manier kunnen wij de beste opvang, passend bij de leeftijd aanbieden.
De groepsgroottes en de personele bezetting zijn verschillend. Zo bestaat de babygroep maximaal uit 9 baby’s verzorgd door 3 pedagogisch medewerkers. De 3+groep daarentegen bestaat uit maximaal 16 peuters begeleid door 2 pedagogisch medewerkers. Bij kinderdagverblijf ZieZaZo hanteren wij daarom gestaffelde tarieven.

ZieZaZo vindt het erg belangrijk dat de groepen niet te groot zijn en dat er veel aandacht is voor de kinderen.

Kijk hier voor de opvangtarieven.

De uiteindelijke kosten van de kinderopvang hangen af van je persoonlijke situatie. Op de site van de belastingdienst kan je met een proefberekening bepalen hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen. 

neem een kijkje bij kdv ZieZaZo De Meern

oudercommissie

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Als oudercommissie van kinderdagverblijf ZieZaZo vergaderen we ongeveer elke 6 weken. Is er veel te bespreken of te organiseren? Dan komen we vaker bij elkaar. De eerste vergadering was in december 2010, een paar maanden na de opening van het kinderdagverblijf.

Wil je graag een vergadering bijwonen? Laat het ons dan weten!

Je kunt ons natuurlijk aanspreken op het kinderdagverblijf. Ook zijn we bereikbaar via oudersziezazo@gmail.com.

belangrijke zaken

Voor het ingaan van de overeenkomst start de wenperiode. Ongeveer 3 weken van te voren starten we met een intake en maken we de wenafspraken. De eerste paar keer is het wennen met ouder erbij. Zodat er voldoende tijd is om goed te wennen voor kind en ouder.

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. 

Het informatieboekje boordevol informatie  ontvang je tijdens de rondleiding of ontvang je tijdens de intake. 

Het pedagogisch beleid in in te zien op de locatie. Vragen hierover, neem dan even contact met ons op. 

Tijdens de intake ontvang je een aantal toestemmingsformulieren. In het informatieboekje kun je hier meer informatie over lezen. 

Wij werken met een ouderportaal, super handig om de facturen en jaaropgaves in terug te vinden maar ook om dagen te ruilen of extra aan te vragen. Het ondertekenen van de overeenkomst gaat ook via het ouderportaal.  Er is ook een app applicatie ontwikkeld.

De ouderapp kunt u downloaden in de App Store of Google Play Store onder de naam KOVnet Ouderapp. Je kunt de ouderlogin ook via een onze website bezoeken deze staat rechts bovenin de header. 

Als je kind het kinderdagverblijf verlaat en naar school gaat kun je gebruik maken van onze vso en bso. Het is wel raadzaam om je kind tijdig in te schrijven voor de bso. 

Er is ook een overdracht vanuit ons naar de basisschool toe. 

KOM GERUST LANGS