kinderdagverblijf

't Bootje De Meern

Welkom bij kdv 't Bootje

huiselijke, kleinschalige, professionele kinderopvang

kinderdagverblijf 't Bootje

De ontwikkeling van kinderen start met een veilige en vertrouwde omgeving. De kinderopvang bij ‘t Bootje sluit hier, door haar kleinschaligheid, huiselijkheid en professionaliteit, vlekkeloos op aan.

Veel kinderen zijn gebaat bij kleinschalige opvang. “t Bootje heeft maar 1 groep en deze bestaat uit maximaal 7 kinderen per dag, in de leeftijd van 1 tot 4 jaar. Daarbij ben ik de enige  pedagogisch medewerker op de groep. Kinderen en ouders zien dus altijd het zelfde vaste vertrouwde gezicht.

De huiselijke vorm van kinderopvang draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de kinderen. Hiervoor heb ik mijn woonkamer tot kinderopvang omgebouwd, de tuin tot speelparadijs en de kinderen hebben natuurlijk ook een eigen slaapkamer. Mijn gezin bestaat uit een zoon en een kleine teckel. Deze zijn overdag natuurlijk niet bij de opvang aanwezig. Al is de teckel wel een activiteit, ze zijn gek op hem.

Kinderdagverblijf  ’t Bootje bestaat sinds september 2008. Het is een professionele vorm van kinderopvang en staat  geregistreerd in het LRKP. Na een aantal jaar te hebben gewerkt op grote kinderdagverblijven, ervaring te hebben opgedaan op verschillende groepen met baby’s en peuters, werd het tijd om voor mij zelf te beginnen. Ik sta er niet geheel alleen voor. Kinderopvang ZieZaZo ondersteunt mij op administratief gebied, zij helpen mij bij pedagogische vraagstukken en verzorging de (bij)scholing. Zij zitten bij mij om de hoek en bij calamiteiten zijn zij de noodopvang en staat binnen enkele minuten op de stoep voor hulp.

ons adres

“één kleine groep”

Mijn ouders en kinderen kiezen bewust voor onze kleinschaligheid. Hoe heerlijk is het dat je in één kleine groep met maximaal 6 kinderen in de leeftrijd van 3 maanden tot 4 jaar opgevangen wordt. De meeste kinderen komen 3 dagen, daardoor zie je ook vaak dezelfde kinderen in de groep terug en dit geeft jonge kinderen een gevoel van vertrouwen & veiligheid.

Ik werk volgens een doordacht pedagogisch plan, waarbij aandacht is voor de pedagogische ontwikkeling van alle leeftijden. Zo is er passend speelmateriaal en uitdaging voor de allerkleinsten, en de ouderen kunnen volop ontdekken en ervaren. We gaan dagelijks met zijn allen naar buiten

samen spelen bij kdv 't Bootje

“één vast gezicht”

Bij kinderdagverblijf  ‘t Bootje werkt maar 1 pedagogisch medewerker en dat ben ikzelf. De kinderen hebben dus altijd dezelfde leidster, onafhankelijk van de dag die je komt.
Ouders hebben één vast aanspreekpunt, en ik zie jullie sowieso bij het brengen en ophalen van de kinderen.

Vanuit ZieZaZo word ik ondersteunt in mijn werkzaamheden. Ik word  bijvoorbeeld gecoacht door hun pedagoge en zij helpt ook bij pedagogische vraagstukken.

Als ouder kan je ook altijd rechtsreeks contact opnemen met ZieZaZo bijvoorbeeld voor administratieve vragen.

Djoeke eigenaresse kinderdagverblijf 't Bootje.

“openingstijden”

Op maandag, dinsdag en donderdag zijn wij de gehele dag geopend van 7:30 uur tot 18:00 uur.

Kinderdagverblijf ‘t Bootje is 47 weken per jaar geopend. De 5 sluitingsweken worden met de oudercommissie jaarlijks afgestemd.

ontdek de wereld bij kinderdagverblijf 't Bootje

“inspectierapport”

Ieder jaar inspecteert de GGD onverwacht alle kinderopvanglocaties. Dit zijn onafhankelijke inspecties. De GGD kijkt of je aan de Wet Kinderopvang voldoet, maar kijkt ook naar de pedagogiek en mijn pedagogisch handelen. Hiervoor zijn ze dan een dagdeel bij de opvang aanwezig en kijken hoe alles verloopt. Ik ben erg trots op de reeds behaalde resultaten. Nieuwsgierig naar de GGD-beoordeling van  mijn kinderdagverblijf? Bekijk het GGD-inspectierapport.

ontdekken in de speeltuin met kinderdagverblijf het Bootje

“tarieven”

De uiteindelijke kosten van de kinderopvang hangen af van je persoonlijke situatie. Met onze handige rekentool kan je een indicatie krijgen van wat je per maand gaat betalen en wat je eventueel terugkrijgt van de belastingdienst.

kdv 't Bootje gaat dagelijks naar buiten

neem een kijkje bij kdv 't Bootje

oudercommissie

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Als oudercommissie van kinderdagverblijf ZieZaZo vergaderen we ongeveer elke 6 weken. Is er veel te bespreken of te organiseren? Dan komen we vaker bij elkaar. De eerste vergadering was in december 2010, een paar maanden na de opening van het kinderdagverblijf.

Wil je graag een vergadering bijwonen? Laat het ons dan weten!

Je kunt ons natuurlijk aanspreken op het kinderdagverblijf. Ook zijn we bereikbaar via oudersziezazo@gmail.com.

belangrijke zaken

Voor het ingaan van de overeenkomst start de wenperiode. Ongeveer 3 weken van te voren starten we met een intake en maken we de wenafspraken. De eerste paar keer is het wennen met ouder erbij. Zodat er voldoende tijd is om goed te wennen voor kind en ouder.

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. 

Het informatieboekje boordevol informatie  ontvang je tijdens de rondleiding of ontvang je tijdens de intake. 

Het pedagogisch beleid in in te zien op de locatie. Vragen hierover, neem dan even contact met ons op. 

Tijdens de intake ontvang je een aantal toestemmingsformulieren. In het informatieboekje kun je hier meer informatie over lezen. 

Wij werken met een ouderportaal, super handig om de facturen en jaaropgaves in terug te vinden maar ook om dagen te ruilen of extra aan te vragen. Het ondertekenen van de overeenkomst gaat ook via het ouderportaal.  Er is ook een app applicatie ontwikkeld.

De ouderapp kunt u downloaden in de App Store of Google Play Store onder de naam KOVnet Ouderapp. Je kunt de ouderlogin ook via een onze website bezoeken deze staat rechts bovenin de header. 

Als je kind het kinderdagverblijf verlaat en naar school gaat kun je gebruik maken van onze vso en bso. Het is wel raadzaam om je kind tijdig in te schrijven voor de bso. 

Er is ook een overdracht vanuit ons naar de basisschool toe. 

KOM GERUST LANGS