locatie bso ZieZaZo Harmelen

Welkom bij bso ZieZaZo Harmelen

In een groene omgeving, dicht bij de basisscholen, naast zwembad H2O ligt onze buitenschoolse opvang op een groot terrein. We boffen met deze plek. 

Ons pand is ruim met lichte lokalen. Wij houden de bso-groepen relatief klein, zodat de kinderen na schooltijd de ruimte hebben om lekker te kunnen spelen, maar ook tot rust kunnen komen.  

Het is altijd een feest om erop uit te gaan. Dit doen we lopend naar de speeltuin of we gaan op pad met de bakfiets. En alleen al de bakfiets geeft dikke pret. Maar we hoeven niet weg, want de bso heeft zelf een enorme buitenruimte, waar volop gespeeld kan worden. Heerlijk rollebollen of voetballen op het grasveld, of fietsen over de verharde weg. We hebben zelfs (stunt)steps met een heus parcours waar ze zich graag aan wagen, en dit zijn pas een paar voorbeelden…….

Naast de kleine groepen en rust, onderscheiden wij ons door de groepsinrichtingen en het verrassende speelgoed, dat regelmatig aangevuld en vernieuwd wordt. Ook op dat gebied blijven we de kinderen uitdagen.

Zelf zijn we ook nooit uitgeleerd. Kwaliteit vinden we belangrijk en we blijven onze medewerkers op allerlei gebieden scholen. Op deze locatie zijn twee pedagogisch coaches werkzaam. Zij ondersteunen niet alleen de pedagogisch medewerkers, maar verzorgen ook opleidingen en “trainen on the job”. 

Bso Harmelen ligt op het zelfde terrein als zwembad H2O, hierdoor is het heel gemakkelijk om zwemles te combineren met de buitenschoolse opvang. Wij brengen ze naar de zwemles toe en halen ze ook weer op, ideaal en super leuk om samen met je bso-vriendjes en vriendinnetjes de zwemles te hebben.

ons adres

“Alle opvang onder één dak.”

Deze locatie huisvest naast de buitenschoolse opvang ook de peuterschool en het kinderdagverblijf. Wel zo handig voor ouders met óók kinderen op het kinderdagverblijf. Je komt langs ZieZaZo op weg naar school, ideaal te combineren. En ‘s avonds? dan kan je op één plek al je kinderen ophalen.

groepsindeling

bso ZieZaZo Harmelen werkt met 2 kleine groepen, CiCaCool & GiGaGaaf. Deze groepen bestaan elk uit ca 10 kinderen. Elke groep heeft een eigen “juf”en een eigen groepsruimte. De bso beschikt over een knutselruimte waar ze heerlijk creatief hun gang kunnen gaan. De groepsindeling is op leeftijd.

openingstijden

Elke maandag tot en met vrijdag van 7:30- 18.30 uur staan wij voor jullie klaar. Tijdens schoolvakanties en school-studiedagen zijn wij de hele dag voor jullie geopend. Tijdens de schoolweken komen veel kinderen naar de voorschoolse opvang. Om 7:30 uur komen ze ontbijten en even relaxen / spelen. Wij brengen jullie iets voor  8:30 uur naar school, zodat jullie daar op tijd zijn. Na school halen wij jullie weer op en tot 18:30 kunnen jullie bij ons spelen en plezier maken.

BSO ZieZaZo is gesloten tijdens alle officiële Nederlandse feestdagen en
– maandag 23 september hele dag gesloten (studiedag)
– dinsdag 24 december gesloten vanaf 13:00 uur (kerstavond)
– dinsdag 31 december gesloten vanaf 13:00 uur (oudjaarsdag

zwemles

Het is mogelijk om bso & zwemles te combineren. Super leuk om je zwemles samen met je bso-vrienden te hebben en ook zo gemakkelijk voor ouders. Wij brengen ze naar de zwemles toe en halen ze ook weer op, ideaal dus.

Het blijven echter wel 2 losse dingen. De zwemles moet je als ouder wel zelf met zwembad H2O regelen, dat kunnen wij helaas niet voor jullie doen.

GGD-inspectie

Ieder jaar inspecteert de GGD onverwacht alle kinderopvanglocaties. Nieuwsgierig naar de GGD-beoordeling van onze bso? Bekijk het GGD-inspectierapport

tarieven

In tegenstelling tot andere bso’s om ons heen, hebben wij nog nooit een groep hoeven sluiten vanwege personeelstekort. Wij zorgen ervoor, hoe dan ook, dat er altijd voldoende personeel aanwezig is, zodat je opvang gegarandeerd open is. En je nooit onverwacht zonder opvang komt te zitten.

Kijk hier voor de opvangtarieven

De uiteindelijke kosten van de kinderopvang hangen af van je persoonlijke situatie. Op de site van de belastingdienst kan je met een proefberekening bepalen hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen. 

neem een kijkje bij bso ZieZaZo Harmelen

oudercommissie

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Als oudercommissie van kinderdagverblijf ZieZaZo locatie Harmelen vergaderen we ongeveer 3 keer per jaar. Is er veel te bespreken of te organiseren? Dan komen we vaker bij elkaar.

Wil je graag een vergadering bijwonen of wil je de vergaderverslagen inzien? Laat het ons dan weten!

Je kunt ons natuurlijk aanspreken op de bso. Ook zijn we bereikbaar via ocziezazoharmelen@gmail.com.

belangrijke zaken

Voor het ingaan van de overeenkomst start de wenperiode. Ongeveer 3 weken van te voren starten we met een intake en maken we de wenafspraken. De eerste wennen keer is het wennen  samen met de ouder.

Wij halen kinderen op bij de scholen in Harmelen. De Notenbalk, De Fontein, de Horizon en de Bavoschool. 

Het informatieboekje boordevol informatie  ontvang je tijdens de rondleiding of ontvang je tijdens de intake. 

Het pedagogisch beleid in in te zien op de locatie. Vragen hierover, neem dan even contact met ons op. 

Tijdens de intake ontvang je een aantal toestemmingsformulieren. In het informatieboekje kun je hier meer informatie over lezen. 

Wij werken met een ouderportaal, super handig om de facturen en jaaropgaves in terug te vinden maar ook om dagen te ruilen of extra aan te vragen. Het ondertekenen van de overeenkomst gaat ook via het ouderportaal.  Er is ook een app applicatie ontwikkeld.

De ouderapp kunt u downloaden in de App Store of Google Play Store onder de naam KOVnet Ouderapp. Je kunt de ouderlogin ook via een onze website bezoeken deze staat rechts bovenin de header. 

ZieZaZo Harmelen is  gesloten tijdens de nationale feestdagen. 

De betaling van zwemlessen en de bso staat los van elkaar. Je kunt de zwemlessen betalen via het zwembad. Wij doen alleen de breng- en haal service.

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind.

hoe werkt de bso planning?

Kinderen, die al gebruik maken van onze kinderopvang (kinderdagverblijf of peuterschool) en later ook gebruik willen maken van onze bso, vragen wij om zich al zo vroeg mogelijk in te schrijven. Dat kan vanaf het moment dat zij een kinderopvang contract bij dagopvang ZieZaZo hebben.

Kom je voor het eerst naar kinderopvang ZieZaZo? Maw je stroomt niet door vanuit de dagopvang of peuterschool dan kan je je vanaf 6 maanden voor gewenste startdatum inschrijven.

Ga je voor het eerst bso afnemen bij ZieZaZo? Dan schrijf je je kind nieuw in via de website.

Van ons krijg je een bevestiging van de inschrijving. Wij verwerken de inschrijvingen en plaatsen je kind op de bso-wachtlijst. Zit je al binnen de termijn van 4 tot 6 maanden, dan kijken wij gelijk naar de mogelijkheden. Je krijgt dan ofwel gelijk een aanbod of je kind wordt op de wachtlijst geplaatst. Gezien de grote aanvraag is de kans op de directe plaatsing bij korte termijn aanvraag klein.

Zodra er plek is ontvang je van ons een aanbod, vooraf nemen wij altijd eerst contact op. 

Wil je een 2e of volgend kind aanmelden?

Dit kan alleen via het ouderportaal van KOVnet (dus NIET de ouderapp). Via het kopje contracten, kan je via ‘registratie extra kind” een nieuw inschrijving doen.

Wil je controleren of de inschrijvingen goed is doorgekomen en verwerkt? Kijk in de ouderapp of ouderportaal, je kind moet dan te zien zijn bij de bso. Natuurlijk moeten wij wel eerst de inschrijving verwerkt hebben.

Nee, je kind is nooit automatisch ingeschreven voor bso ZieZaZo. Als je buitenschoolse opvang wilt afnemen voor je kind, dan moet je elk kind apart inschrijven. De dagopvang wordt niet automatisch doorgezet naar de bso.

Dit geldt overigens ook voor de kinderopvangtoeslag. Deze vraag je opnieuw aan voor de bso. 

Ja, voorrang wordt gegeven aan kinderen van ouders die al gebruik maken van onze kinderopvang.

Een paar kanttekeningen:
– wij plaatsen momenteel bijna alleen kinderen die doorstromen uit kinderdagverblijf ZieZaZo, maw dan heb je te maken met dezelfde prioriteit.
– een kind dat doorstroomt uit het kinderdagverblijf heeft voorrang op een kind dat van buitenkomt, met bijv al een broer of zus op de bso.

Wij doen ons uiterste best om een bso-plek voor jou te realiseren.  Helaas is een vroegtijdige inschrijving geen garantie op een bso-plek op de gewenste dag en datum. Het helpt ons wel om vroegtijdig te kunnen inschatten wat de bso-behoefte gaan worden in de toekomst. En het streven van ZieZaZo is altijd geweest om alle kinderen die doorstromen uit ons kinderdagverblijf een bso-plek aan te kunnen bieden.

De vraag naar bso is erg groot en het wordt een uitdaging om hieraan te kunnen blijven voldoen. Wij verwachten dan ook, dat wij ondanks vroege inschrijvingen niet alle kinderen de gewenste bso compleet en tijdig kunnen aanbieden.

Dus een (vroegtijdige) bso-inschrijving is geen bso garantie! 

ca 4 tot 6 maanden voor gewenste startdatum kijken wij naar de mogelijkheden. Is er dan plek? Dan krijg je gelijk een aanbod toegestuurd. Wij houden zelfs zolang een plekje vrij voor eigen kinderen die doorstromen vanuit de dagopvang ZieZaZo.

Als er geen plek is dan zijn we afhankelijk van opzeggingen of wisselingen in de planning. Dit houden wij voor jou in de gaten. Als er gedurende die tijd een plekje ontstaat dan hoor je dit gelijk en reserveren wij het plekje voor jullie middels een aanbod.

Het is zeker mogelijk om 1 dag bso af te nemen. Dit kan op  woensdag en vrijdag. Wel is er een maximum van 20% van de beschikbare plekken voor ‘1-dagskinderen’ op deze dagen. 

De maandag, dinsdag en donderdag kan alleen afgenomen worden in combinatie met minimaal één tweede bso-dag.

We krijgen vaak de vraag waarom we deze planningregels hanteren. Hiermee verminderen wij de werkdruk van onze bso-medewerkers. Daarnaast zijn kinderen gebaat bij stabiliteit. Dit wordt niet alleen gevormd door een vaste pedagogisch medewerker, maar ook door de kinderen in de bso-groep. Als je als kind 3 dagen naar de bso komt, is het fijn als je dan zo veel mogelijk dezelfde kinderen ziet. Dit past ook binnen de visie van Emmi Pikler, die wij bij ZieZaZo volgen.

Het bso contract terug brengen in aantal dagen kan alleen in overleg. 

Een vermindering naar alleen de dinsdag of donderdag kan niet. Bij de maandag kijken wij hoeveel kinderen er zijn met een 1-dag contract.

Bij bso ZieZaZo werken we momenteel met wachtlijsten omdat veel plekken gevuld zijn. Om een nieuwe plek voor jou beschkbaar te krijgen zijn we afhankelijk van opzeggingen of wijzigingen in de planning.

Daarnaast zijn factoren zoals je gewenste startdatum, het aantal dagen en voorkeursdagen van invloed. Dit maakt het heel lastig om een inschatting te maken hoe lang het duurt voordat er plaatsingsmogelijkheden ontstaan.  

We werken bovendien met twee soorten wachtlijsten:
–  interne voorrangswachtlijst voor kinderen van ouders die al opvang bij ZieZaZo afnemen,
–  algemene wachtlijst voor kinderen die nog niet geplaatst zijn bij ZieZaZo.

Vanaf 4-jarige leeftijd mag je kind naar bso ZieZaZo. Dit is geregeld in de Wet Kinderopvang. Start je kind al eerder op school? Dan kan je kind helaas niet al eerder bso afnemen. 

Nee hier zijn geen kosten aan verbonden. Dit is vrijblijvend.

KOM GERUST LANGS