locatie bso ZieZaZo De Meern

Welkom bij bso ZieZaZo De Meern

Midden in de wijk Veldhuizen, tussen de basisscholen in, ligt onze buitenschoolse opvang op een groot eigen terrein. Vanuit ZieZaZo kunnen we via een autovrije route, binnen 3 minuten naar de basisscholen Pantarijn, de Krullevaar en het Veldhuis lopen. We boffen met deze plek. 

Ons pand is ruim met grote lichte lokalen. De bso heeft een eigen verdieping, met 4 bso-lokalen, een atelier en een hele grote speelhal van ruim 100m2. Wij houden de bso-groepen relatief klein, zodat de kinderen na schooltijd de ruimte hebben om lekker te kunnen spelen, maar ook tot rust kunnen komen.  

Na schooltijd kunnen ze spelen in de tuin, maar ook gaan ze erop uit met de bakfiets of lekker lopend naar de speeltuin. 

Wij onderscheiden ons door de groepsinrichtingen en het verrassende speelgoed, dat regelmatig aangevuld en vernieuwd wordt. Ook op dat gebied blijven we de kinderen uitdagen.

Vaak krijgen we de vraag of we geen extra groepen willen openen. Want de ruimte daarvoor hebben we. Maar wij kiezen er bewust voor om klein te blijven en gebruiken die ‘extra ruimte’ liever voor de huidige kinderen. 

Zelf zijn we ook nooit uitgeleerd. Kwaliteit vinden we belangrijk en we blijven onze medewerkers op allerlei gebieden scholen. Op deze locatie zijn twee pedagogisch coaches werkzaam. Zij ondersteunen niet alleen de pedagogisch medewerkers, maar verzorgen ook opleidingen en “trainen on the job”. 

ons adres

“Alle opvang onder één dak.”

Deze locatie huisvest naast de buitenschoolse opvang ook de peuterschool en het kinderdagverblijf. Wel zo handig voor ouders met óók kinderen op het kinderdagverblijf. Je komt langs ZieZaZo op weg naar school, ideaal te combineren. En ‘s avonds? dan kan je op één plek al je kinderen ophalen.

groepsindeling

bso ZieZaZo De Meern heeft 4 groepen, CiCaCool, TiTaTof, ViVaVet en GiGaGaaf. Deze groepen bestaan elk uit ca 10 kinderen. Dit zijn relatief kleine groepen, zo creëren wij rust voor de kinderen. Elke groep heeft een eigen “juf”en een eigen groepsruimte. Daarnaast maken alle groepen gebruik van het atelier en de grote speelhal.

openingstijden

Elke maandag tot en met vrijdag van 7:30- 18.30 uur staan wij voor jullie klaar. Tijdens schoolvakanties en school-studiedagen zijn wij de hele dag voor jullie geopend. Tijdens de schoolweken komen veel kinderen naar de voorschoolse opvang. Om 7:30 uur komen ze ontbijten en even relaxen / spelen. Wij brengen jullie iets voor  8:30 uur naar school, zodat jullie daar op tijd zijn. Na school halen wij jullie weer op en tot 18:30 kunnen jullie bij ons spelen en plezier maken.

sporten bij Broos

bso ZieZaZo De Meern ligt naast sporthal Broos. Diverse sporten worden hier aan kinderen gegeven, zoals dansen en judo. Vanuit ZieZaZo gaan de kinderen veelal zelfstandig hierheen of wij begeleiden ze hierbij. Wij hebben helaas niet de mogelijkheid om ze naar sporten op een andere locatie te brengen.

GGD-inspectie

Ieder jaar inspecteert de GGD onverwacht alle kinderopvanglocaties. Nieuwsgierig naar de GGD-beoordeling van onze bso? Bekijk het GGD-inspectierapport

tarieven & pakketen

De uiteindelijke kosten van de kinderopvang hangen af van je persoonlijke situatie. Met onze handige rekentool kan je een indicatie krijgen van wat je per maand gaat betalen en wat je eventueel terugkrijgt van de belastingdienst

Bij bso ZieZaZo de Meern hebben we 2 verschillende pakketten:
Standaardpakket; met dit pakket heb je alle school- en alle vakantieweken opvang.
Schoolpakket; met dit pakket heb je alle schoolweken opvang en 6 weken vakantieopvang. Deze 6 weken zijn vastgelegd en kun je niet ruilen.

neem een kijkje bij bso ZieZaZo de Meern

oudercommissie

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Als oudercommissie van kinderdagverblijf ZieZaZo vergaderen we ongeveer elke 6 weken. Is er veel te bespreken of te organiseren? Dan komen we vaker bij elkaar. De eerste vergadering was in december 2010, een paar maanden na de opening van kinderopvang ZieZaZo.

Wil je graag een vergadering bijwonen? Laat het ons dan weten!

Je kunt ons natuurlijk aanspreken op de locatie. Ook zijn we bereikbaar via oudersziezazo@gmail.com.

belangrijke zaken

Voor het ingaan van de overeenkomst start de wenperiode. Ongeveer 3 weken van te voren starten we met een intake en maken we de wenafspraken. De eerste  keer is het wennen met ouder erbij. Zodat er voldoende tijd is om goed te wennen. 

Wij halen kinderen op bij de scholen in de wijk Veldhuizen. De Krullevaar, het Veldhuis, de Pantarijn en de Shri Krishna school.

Het informatieboekje boordevol informatie  ontvang je tijdens de rondleiding of ontvang je tijdens de intake. 

Het pedagogisch beleid in in te zien op de locatie. Vragen hierover, neem dan even contact met ons op. 

Tijdens de intake ontvang je een aantal toestemmingsformulieren. In het informatieboekje kun je hier meer informatie over lezen. 

Wij werken met een ouderportaal, super handig om de facturen en jaaropgaves in te vinden maar ook om dagen te ruilen of extra aan te vragen. Het ondertekenen van de overeenkomst gaat ook via het ouderportaal.  Er is ook een app applicatie ontwikkeld.

De ouderapp kunt u downloaden in de App Store of Google Play Store onder de naam KOVnet Ouderapp. Je kunt de ouderlogin ook via een onze website bezoeken deze staat rechts bovenin de header. 

ZieZaZo de Meern is alleen gesloten tijdens de nationale feestdagen. 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind.

KOM GERUST LANGS