locatie bso ZieZaZo De Meern

Welkom bij bso ZieZaZo De Meern

Midden in de wijk Veldhuizen, tussen de basisscholen in, ligt onze buitenschoolse opvang op een groot eigen terrein. Vanuit ZieZaZo kunnen we via een autovrije route, binnen 3 minuten naar de basisscholen Pantarijn, de Krullevaar en het Veldhuis lopen. We boffen met deze plek. 

Ons pand is ruim met grote lichte lokalen. De bso heeft een eigen verdieping, met 4 bso-lokalen, een atelier en een hele grote speelhal van ruim 100m2. Wij houden de bso-groepen relatief klein, zodat de kinderen na schooltijd de ruimte hebben om lekker te kunnen spelen, maar ook tot rust kunnen komen.  

Na schooltijd kunnen ze spelen in de tuin, maar ook gaan ze erop uit met de bakfiets of lekker lopend naar de speeltuin. 

Wij onderscheiden ons door de groepsinrichtingen en het verrassende speelgoed, dat regelmatig aangevuld en vernieuwd wordt. Ook op dat gebied blijven we de kinderen uitdagen.

Vaak krijgen we de vraag of we geen extra groepen willen openen. Want de ruimte daarvoor hebben we. Maar wij kiezen er bewust voor om klein te blijven en gebruiken die ‘extra ruimte’ liever voor de huidige kinderen. 

Zelf zijn we ook nooit uitgeleerd. Kwaliteit vinden we belangrijk en we blijven onze medewerkers op allerlei gebieden scholen. Op deze locatie zijn twee pedagogisch coaches werkzaam. Zij ondersteunen niet alleen de pedagogisch medewerkers, maar verzorgen ook opleidingen en “trainen on the job”. 

ons adres

“Alle opvang onder één dak.”

Deze locatie huisvest naast de buitenschoolse opvang ook de peuterschool en het kinderdagverblijf. Wel zo handig voor ouders met óók kinderen op het kinderdagverblijf. Je komt langs ZieZaZo op weg naar school, ideaal te combineren. En ‘s avonds? dan kan je op één plek al je kinderen ophalen.

groepsindeling

bso ZieZaZo De Meern heeft 4 groepen, CiCaCool, TiTaTof, ViVaVet en GiGaGaaf. Deze groepen bestaan elk uit ca 10 kinderen. Dit zijn relatief kleine groepen, zo creëren wij rust voor de kinderen. Elke groep heeft een eigen “juf”en een eigen groepsruimte. Daarnaast maken alle groepen gebruik van het atelier en de grote speelhal.

openingstijden

Elke maandag tot en met vrijdag van 7:30- 18.30 uur staan wij voor jullie klaar. Tijdens schoolvakanties en school-studiedagen zijn wij de hele dag voor jullie geopend. Tijdens de schoolweken komen veel kinderen naar de voorschoolse opvang. Om 7:30 uur komen ze ontbijten en even relaxen / spelen. Wij brengen jullie iets voor  8:30 uur naar school, zodat jullie daar op tijd zijn. Na school halen wij jullie weer op en tot 18:30 kunnen jullie bij ons spelen en plezier maken.

BSO ZieZaZo is gesloten tijdens alle officiële Nederlandse feestdagen en
maandag 23 september hele dag gesloten (studiedag)
– dinsdag 24 december gesloten vanaf 13:00 uur (kerstavond)
– dinsdag 31 december gesloten vanaf 13:00 uur (oudjaarsdag)

sporten bij Broos

bso ZieZaZo De Meern ligt naast sporthal Broos. Diverse sporten worden hier aan kinderen gegeven, zoals dansen en judo. Vanuit ZieZaZo gaan de kinderen veelal zelfstandig hierheen of wij begeleiden ze hierbij. Wij hebben helaas niet de mogelijkheid om ze naar sporten op een andere locatie te brengen.

GGD-inspectie

Ieder jaar inspecteert de GGD onverwacht alle kinderopvanglocaties. Nieuwsgierig naar de GGD-beoordeling van onze bso? Bekijk het GGD-inspectierapport

tarieven & pakketten

In tegenstelling tot andere bso’s om ons heen, hebben wij nog nooit een groep hoeven sluiten vanwege personeelstekort. Wij zorgen ervoor, hoe dan ook, dat er altijd voldoende personeel aanwezig is, zodat je opvang gegarandeerd open is. En je nooit onverwacht zonder opvang komt te zitten.

Bij bso ZieZaZo de Meern hebben we 2 verschillende pakketten:
Standaardpakket; met dit pakket heb je alle school- en alle vakantieweken opvang.
Schoolpakket; met dit pakket heb je alle schoolweken opvang en 6 weken vakantieopvang. Deze 6 weken zijn vastgelegd en kun je niet ruilen.

Kijk hier voor de opvangtarieven.

De uiteindelijke kosten van de kinderopvang hangen af van je persoonlijke situatie. Op de site van de belastingdienst kan je met een proefberekening bepalen hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen. 

neem een kijkje bij bso ZieZaZo de Meern

oudercommissie

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Als oudercommissie van kinderdagverblijf ZieZaZo vergaderen we ongeveer elke 6 weken. Is er veel te bespreken of te organiseren? Dan komen we vaker bij elkaar. De eerste vergadering was in december 2010, een paar maanden na de opening van kinderopvang ZieZaZo.

Wil je graag een vergadering bijwonen? Laat het ons dan weten!

Je kunt ons natuurlijk aanspreken op de locatie. Ook zijn we bereikbaar via oudersziezazo@gmail.com.

belangrijke zaken

Voor het ingaan van de overeenkomst start de wenperiode. Ongeveer 3 weken van te voren starten we met een intake en maken we de wenafspraken. De eerste  keer is het wennen met ouder erbij. Zodat er voldoende tijd is om goed te wennen. 

Wij halen kinderen op bij de scholen in de wijk Veldhuizen. De Krullevaar, het Veldhuis, de Pantarijn en de Shri Krishna school.

Het informatieboekje boordevol informatie  ontvang je tijdens de rondleiding of ontvang je tijdens de intake. 

Het pedagogisch beleid in in te zien op de locatie. Vragen hierover, neem dan even contact met ons op. 

Tijdens de intake ontvang je een aantal toestemmingsformulieren. In het informatieboekje kun je hier meer informatie over lezen. 

Wij werken met een ouderportaal, super handig om de facturen en jaaropgaves in te vinden maar ook om dagen te ruilen of extra aan te vragen. Het ondertekenen van de overeenkomst gaat ook via het ouderportaal.  Er is ook een app applicatie ontwikkeld.

De ouderapp kunt u downloaden in de App Store of Google Play Store onder de naam KOVnet Ouderapp. Je kunt de ouderlogin ook via een onze website bezoeken deze staat rechts bovenin de header. 

ZieZaZo de Meern is alleen gesloten tijdens de nationale feestdagen. 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind.

hoe werkt de bso planning?

Kinderen, die al gebruik maken van onze kinderopvang (kinderdagverblijf of peuterschool) en later ook gebruik willen maken van onze bso, vragen wij om zich al zo vroeg mogelijk in te schrijven. Dat kan vanaf het moment dat zij een kinderopvang contract bij dagopvang ZieZaZo hebben.

Kom je voor het eerst naar kinderopvang ZieZaZo? Maw je stroomt niet door vanuit de dagopvang of peuterschool dan kan je je vanaf 6 maanden voor gewenste startdatum inschrijven.

Ga je voor het eerst bso afnemen bij ZieZaZo? Dan schrijf je je kind nieuw in via de website.

Van ons krijg je een bevestiging van de inschrijving. Wij verwerken de inschrijvingen en plaatsen je kind op de bso-wachtlijst. Zit je al binnen de termijn van 4 tot 6 maanden, dan kijken wij gelijk naar de mogelijkheden. Je krijgt dan ofwel gelijk een aanbod of je kind wordt op de wachtlijst geplaatst. Gezien de grote aanvraag is de kans op de directe plaatsing bij korte termijn aanvraag klein.

Zodra er plek is ontvang je van ons een aanbod, vooraf nemen wij altijd eerst contact op. 

Wil je een 2e of volgend kind aanmelden?

Dit kan alleen via het ouderportaal van KOVnet (dus NIET de ouderapp). Via het kopje contracten, kan je via ‘registratie extra kind” een nieuw inschrijving doen.

Wil je controleren of de inschrijvingen goed is doorgekomen en verwerkt? Kijk in de ouderapp of ouderportaal, je kind moet dan te zien zijn bij de bso. Natuurlijk moeten wij wel eerst de inschrijving verwerkt hebben.

Nee, je kind is nooit automatisch ingeschreven voor bso ZieZaZo. Als je buitenschoolse opvang wilt afnemen voor je kind, dan moet je elk kind apart inschrijven. De dagopvang wordt niet automatisch doorgezet naar de bso.

Dit geldt overigens ook voor de kinderopvangtoeslag. Deze vraag je opnieuw aan voor de bso. 

Ja, voorrang wordt gegeven aan kinderen van ouders die al gebruik maken van onze kinderopvang.

Een paar kanttekeningen:
– wij plaatsen momenteel bijna alleen kinderen die doorstromen uit kinderdagverblijf ZieZaZo, maw dan heb je te maken met dezelfde prioriteit.
– een kind dat doorstroomt uit het kinderdagverblijf heeft voorrang op een kind dat van buitenkomt, met bijv al een broer of zus op de bso.

Wij doen ons uiterste best om een bso-plek voor jou te realiseren.  Helaas is een vroegtijdige inschrijving geen garantie op een bso-plek op de gewenste dag en datum. Het helpt ons wel om vroegtijdig te kunnen inschatten wat de bso-behoefte gaan worden in de toekomst. En het streven van ZieZaZo is altijd geweest om alle kinderen die doorstromen uit ons kinderdagverblijf een bso-plek aan te kunnen bieden.

De vraag naar bso is erg groot en het wordt een uitdaging om hieraan te kunnen blijven voldoen. Wij verwachten dan ook, dat wij ondanks vroege inschrijvingen niet alle kinderen de gewenste bso compleet en tijdig kunnen aanbieden.

Dus een (vroegtijdige) bso-inschrijving is geen bso garantie! 

ca 4 tot 6 maanden voor gewenste startdatum kijken wij naar de mogelijkheden. Is er dan plek? Dan krijg je gelijk een aanbod toegestuurd. Wij houden zelfs zolang een plekje vrij voor eigen kinderen die doorstromen vanuit de dagopvang ZieZaZo.

Als er geen plek is dan zijn we afhankelijk van opzeggingen of wisselingen in de planning. Dit houden wij voor jou in de gaten. Als er gedurende die tijd een plekje ontstaat dan hoor je dit gelijk en reserveren wij het plekje voor jullie middels een aanbod.

Het is zeker mogelijk om 1 dag bso af te nemen. Dit kan op maandag, woensdag en vrijdag. Wel is er een maximum van 20% van de beschikbare plekken voor ‘1-dagskinderen’ op deze dagen. 

De dinsdag en donderdag kan alleen afgenomen worden in combinatie met minimaal één tweede bso-dag.

We krijgen vaak de vraag waarom we deze planningregels hanteren. Hiermee verminderen wij de werkdruk van onze bso-medewerkers. Daarnaast zijn kinderen gebaat bij stabiliteit. Dit wordt niet alleen gevormd door een vaste pedagogisch medewerker, maar ook door de kinderen in de bso-groep. Als je als kind 3 dagen naar de bso komt, is het fijn als je dan zo veel mogelijk dezelfde kinderen ziet. Dit past ook binnen de visie van Emmi Pikler, die wij bij ZieZaZo volgen.

Het bso contract terug brengen in aantal dagen kan alleen in overleg. 

Een vermindering naar alleen de dinsdag of donderdag kan niet. Bij de maandag kijken wij hoeveel kinderen er zijn met een 1-dag contract.

Bij bso ZieZaZo werken we momenteel met wachtlijsten omdat veel plekken gevuld zijn. Om een nieuwe plek voor jou beschkbaar te krijgen zijn we afhankelijk van opzeggingen of wijzigingen in de planning.

Daarnaast zijn factoren zoals je gewenste startdatum, het aantal dagen en voorkeursdagen van invloed. Dit maakt het heel lastig om een inschatting te maken hoe lang het duurt voordat er plaatsingsmogelijkheden ontstaan.  

We werken bovendien met twee soorten wachtlijsten:
–  interne voorrangswachtlijst voor kinderen van ouders die al opvang bij ZieZaZo afnemen,
–  algemene wachtlijst voor kinderen die nog niet geplaatst zijn bij ZieZaZo.

Vanaf 4-jarige leeftijd mag je kind naar bso ZieZaZo. Dit is geregeld in de Wet Kinderopvang. Start je kind al eerder op school? Dan kan je kind helaas niet al eerder bso afnemen. 

Nee hier zijn geen kosten aan verbonden. Dit is vrijblijvend.

KOM GERUST LANGS