kinderdagverblijf

Veilige vertrouwde liefdevolle opvang

Onze kinderdagverblijven bieden meer dan opvang, verzorging en vermaak. We geven kinderen de rust en de ruimte om te ontdekken, te onderzoeken en te spelen. Want dat is hoe ze leren. Op hun eigen manier, in hun eigen tempo ontdekken ze de wereld. Stap voor stap.

En wij? Wij helpen en begeleiden ze daarbij.  De kleinsten ontdekken de wereld met al hun zintuigen: ze kijken, ruiken, voelen en proeven. Ze leggen speelgoed weg en pakken het weer op, heel geconcentreerd. We stimuleren en begeleiden de zelfstandigheid van onze kinderen. Ze willen het liefst alles zelf doen: hun jas aan, hun boterham smeren. Dit is goed voor hun ontwikkeling. En wanneer ze het op hun eigen manier mogen doen, dan zie je ze groeien! Kinderen leren het meeste in hun eerste vier levensjaren. Wij als professionals in de kinderopvang ondersteunen kinderen én ouders graag hierin. Op pedagogisch gebied onderscheiden wij ons van andere kinderopvang. We werken met een doordacht hoogwaardig pedagogisch programma en werken met horizontale opvanggroepen.

onze opvanggroepen

Bij kinderdagverblijf ZieZaZo werken we met horizontale groepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten dan bij elkaar in één groep. Zo kunnen wij de inrichting van de groepsruimte en de activiteiten heel goed afstemmen op hun leeftijd en ontwikkeling.
de babygroep bij ZieZaZo is voor de leeftijd vanaf 2 maanden tot en met 14 maanden

babygroep

02 - 14 maanden maximaal 9 kinderen

dreumesgroep bij kinderdagverblijf ZieZaZo, voor dreumesen vanaf 12 maanden tot en met 26 maanden oud.

dreumesgroep

12 - 26 maanden maximaal 10 kinderen

de 2+groep bij kinderdagverblijf ZieZaZo, voor peuters vanaf 24 maanden tot 38 maanden oud

2+ groep

24 - 38 maanden  maximaal 16 kinderen

3+groep bij kinderdagverblijf ZieZaZo, voor kleuters van 34 maanden tot en met 48 maanden oud

3+ groep

34 - 48 maanden  maximaal 16 kinderen

Hoe ziet een dag ZieZaZo eruit?

ZieZaZo biedt veel meer dan alleen kinderopvang. Ons doel is een optimale ontwikkeling van jouw kind. Dagelijks zetten onze pedagogisch professionals zich met hart en ziel in om dit mogelijk te maken. 

Bij ZieZaZo zit je kind met leeftijdsgenootjes in een groep. Dit geeft ons de mogelijkheid om de dagindeling af te stemmen op de behoefte en ontwikkeling passend bij de leeftijd van je kind. Zo zal in de babygroep vooral het ritme van thuis, in overleg met ouders, gevolgd worden. Naar mate de kinderen ouder worden zal de dag steeds meer in een vast ritme gaan verlopen. Wij dagen de kinderen uit, stimuleren hun zelfstandigheid, hun eigen verantwoordelijkheid en helpen bij het ontdekken van de eigen talenten. 

ontbijt

Alle kinderen kunnen ‘s ochtends ontbijten. De wijze waarop is verschillend. Zo eten de baby’s op schoot en de peuters samen aan een lage tafel. Sommige smeren zelf hun brood, anderen krijgen liever nog wat hulp.

taalontwikkeling

Een goede taalontwikkeling is essentieel voor de algehele ontwikkeling van je kind. De eerste zes levensjaren zijn cruciaal en onze professionals weten dit. Zij zijn geschoold op dit gebied. Wij stimuleren de taalontwikkeling actief vanaf de eerste opvangdag.

naar buiten

Slecht weer bestaat niet. Alle kinderen gaan dagelijks naar buiten. We hebben zelfs speciale tuinbroeken waarin ze met nat en koud weer, toch warm en droog blijven; zo kunnen ze altijd heerlijk buiten  spelen.

gymmen

Bewegen is een belangrijke pijler bij ZieZaZo. Alle groepen hebben bij de leeftijd passend klim- en klautermateriaal. Zelfs de baby’s hebben al klimkisten, waar ze geen genoeg van kunnen krijgen. Ook buiten hebben we passend klim & klautermateriaal.

verzorgen

De verzorgmomenten bij ZieZaZo zijn heilig. Dit is het moment waarop de pedagogisch medewerkers volop één-op-één aandacht kunnen geven aan je kind. Ze nemen hier dan ook ruim de tijd voor. 

yoga / muziek

Lopen als een giraffe, staan als een boom, peuters krijgen op een speelse manier peuter-yoga. Zintuigen worden zo gestimuleerd en er is aandacht voor wat je kind wel en niet wil.

Alle leeftijden vinden het heerlijk om samen muziek te maken, te zingen of te luisteren naar de diverse instrumenten.

op pad

Wij gaan er graag op uit. De baby’s met zijn drieën in de wandelwagen. De dreumesen zitten gezellig met zijn vieren. De peuters lopen aan het looplint, oh wat vinden ze dat stoer. En een rondje in de bakfiets is al een uitje op zich.

atelier

Het bevorderen van de fijne motoriek, ontwikkelen van de zintuigen, stimuleren van de fantasie en creativiteit, zijn belangrijke dingen om te leren. Alle leeftijden hebben dit in hun dagprogramma staan, natuurlijk passend bij de leeftijd. ZieZaZo beschikt zelfs over een eigen atelier, een heus uitje voor de peuters.

onze babygroep is uniek en onderscheidend

Geen kinderboxen en kinderwipstoelen op de babygroep! Ze nemen veel ruimte in en zijn bij ons niet nodig. Er is geen gevaar dat dreumesen, peuters of kleuters de baby’s omver lopen. Want er zijn alleen leeftijdsgenootjes aanwezig.

De babygroep is zo veilig ingericht, dat onze baby’s zich vrij kunnen en mogen bewegen. Alle baby’s liggen op de grond en kunnen zelf beslissen wanneer ze willen bewegen, spelen of rusten. Ze kunnen oneindig doorrollen en worden niet beperkt door een box. 

Wij moedigen het bewegen bij kinderen aan, door ze uit te dagen met het juiste speelgoed en passend klimmateriaal. Zelf voor de allerkleinsten hebben wij al een klimelement, deze vinden ze allemaal geweldig. En wat zijn ze trots als het ze lukt! Op deze manier verstreken ze hun spieren en leren ze zelfstandig bewegen.

Kinderopvang ZieZaZo stimuleert de interactie tussen volwassenen en kinderen. Wij moedigden de pedagogisch medewerkers aan om met kinderen op de grond te zitten en oogcontact te maken. Een box zou deze mogelijkheid beperken.

Vanaf 9 maanden kunnen veel baby’s al goed zitten. Vanaf dat moment eten ze niet alleen meer op de schoot van de pedagogisch medewerker, maar gaan ze al zelfstandig aan tafel zitten! Zo trots zijn de dan. De tafel is speciaal voor hun op maat gemaakt en ze kunnen er zelfstandig in komen.

Wist je dat kinderopvang ZieZaZo geen tuitbekers gebruikt? Deze zijn niet nodig, vanaf dreumesleeftijd drinken alle kinderen uit een gewoon glas. En het oefenen begint al bij de baby’s. Wist je dat dit de spraakontwikkeling bevorderd? De tong en mondspieren worden al vroeg getraind.

onze dreumesgroep is uniek en onderscheidend

De dreumesen kunnen volop bewegen bij ZieZaZo. Ze hoeven geen rekening te houden met rondkruipende baby’s en er is geen gevaar dat ze omver gelopen worden door peuters. Want deze zijn er niet, ze zitten alleen met leeftijdgenootjes in de groep.

Kinderopvang ZieZaZo stimuleert enorm de motorische ontwikkeling van onze dreumesen. Kinderopvang ZieZaZo heeft uitdagend klimmateriaal op de dreumesgroep, niet alleen hun motorische vaardigheden groeien maar ze leren ook hun grenzen kennen. Maar er wordt ook volop geknutseld, dat kunnen de dreumesen al en hun fijne motoriek wordt beter.

Eten doen ze al aan een op maat gemaakte lage tafel en lage bank. Gezellig vinden ze dat en helemaal stoer dat ze zelfstandig aan tafel kunnen gaan zitten. Ze drinken uit bekers. Tuitbekers zijn niet nodig hier! De pedagogisch medewerker zit mee aan tafel en ondersteunt de dreumesen bij het nemen van kleine beslissingen, zoals wat ze willen ze eten. Dit helpt bij de ontwikkeling van zelfstandigheid.

Kinderopvang ZieZaZo vindt het respecteren van de autonomie van kinderen erg belangrijk, zelfs al op jonge leeftijd. Hier groeien ze letterlijk en figuurlijk voor. Zo kunnen ze bij mooi weer zelf beslissen of ze binnen of buiten willen spelen, de deur staat open en ze hebben een eigen buitenplekje. Het speelgoed staat aantrekkelijk uitgestald op de grond, maar op verschillende plekken. Moeilijk kiezen en het leren delen begint dan al.

onze 2+groep is uniek en onderscheidend

In deze groep zie je diverse speelhoeken. Het rollenspel komt op gang. En het eerste samenspelen zie je tot stand komen. Al spelen ze ook graag alleen, maar wel naast elkaar. Wij zorgen ervoor dat er voldoende speelgoed van het zelfde is, want delen blijft lastig.

Er is enorm veel uitdagend speelgoed aanwezig. Hierin volgen de pedagogisch medewerkers de kinderen. Zij observeren en weten dan precies wat welk kind nodig heeft.

Ze gaan op pad, soms lopend, maar ook met de ZieZaZo-bakfiets, dat is al een uitje opzich.

Ze eten aan lage tafeltjes en beginnen langzaam aan hun eigen brood te smeren.

Onze pedagogisch medewerkers betrekken de kinderen bij dagelijkse activiteiten, zoals aankleden, eten en opruimen, om hun onafhankelijkheid te ondersteunen.

En ook hier zijn alleen leeftijdsgenootjes in de groep aanwezig. Daardoor kunnen ze de hele dag passende activiteiten doen en met uitdagend speelgoed spelen. Zo hoeven ze geen rekening te houden met kruipende baby’s die bijvoorbeeld kleine stukjes zouden kunnen opeten.

En wat maken ze al mooie knutselwerkjes.

onze 3+groep is uniek en onderscheidend

De speelzolder, wat zitten ze daar graag. Ze kunnen er zelfstandig heen via een eigen trap.

De eerste regeltjes worden geleerd en ze worden steeds meer betrokken bij dagelijkse taken, zoals opruimen.

De dag start altijd met een kringgesprek. Ze praten volop en leren wachten op hun beurt en stilzitten. Dagkaarten worden geïntroduceerd. Het is ook belangrijk dat je je jas leert aan doen en ze zijn rond deze tijd bijna altijd zindelijk. En dat gaat bij ZieZaZo bijna vanzelf. 
Kinderopvang ZieZaZo bereidt ze zo voor op school.

Het klim en klauter materiaal is volop aanwezig en uitdagend. En dat kan, want er zijn geen kleine kinderen aanwezig. 

Zo kunnen ze ook al knutselen met prikpennen, kleine kraaltjes en knippen met scharen. En dat kan op ieder moment van de dag, want er zitten alleen leeftijdsgenootjes in de groep. 

Ze zitten alleen nog aan lage tafels, gaan zelfstandig aan tafel en smeren allemaal hun eigen brood.

Er zijn speelhoeken en ze mogen zelfstandig de puzzels en spelletjes uit de kastpakken.

 

Oudercommissie

Elke locatie heeft een eigen oudercommissie. Wij zijn heel blij met hun betrokkenheid. Zij adviseren ons en dragen ideeën aan. Denk daarbij aan voeding, pedagogiek, maar ook prijsbeleid. Zo werken we samen aan een goede kinderopvang.

Opvangkosten

Natuurlijk wil je graag weten wat de opvang gaat kosten. Veel ouders kunnen een deel vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag. De netto kosten kan je berekenen via onze kostencaculator kinderopvang ZieZaZo. De (netto)opvangkosten kunnen per locatie verschillen.

KOM GERUST LANGS

Veel gestelde vragen

Je kunt je vrijblijvend inschrijven bij ZieZaZo. Dan nemen wij contact met je op welke mogelijkheden er zijn.  Ook is het uiteraard mogelijk om eerst een bezoek te brengen aan de locatie naar keuze. Als er een definitief plaatsingsaanbod gedaan kan worden ontvang je deze via het ouderportaal. 

De minimale afname bij ZieZaZo is 1 dagdeel dagopvang, 1 peuterschoolochtend of  1 bso middag. Je kunt bij ons geen flexibele opvang afnemen. 

Bij de bso kan je momenteel alleen 1 middag opnemen op maandag, woensdag en vrijdag. Per dag kennen we een aantal plekken toe voor ‘1-dags kinderen’. Bij overschrijding kom je op de wachtlijst te staan. De dinsdag en donderdag kan alleen in combinatie met minimaal 1 andere middag afgenomen worden.

Je betaalt de contractuele vastgelegde uren.

Kinderdagverblijf ZieZaZo biedt dagopvang aan van 7:30u tot 18:30u. De peuterschool is geopend van 8:30u tot 13:30u. 
De bso is geopend na schooltijd tot 18:30u en tijdens vakanties van 7:30u tot 18:30u.

De wendagen worden voor start van de overeenkomst ingepland. Zodat kind en ouder goed kan wennen. Lees hier meer over op onze pedagogiek pagina.

In het tarief zit alle voeding, luiers (merk pampers) en verzorging. Uitgezonderd hierop zijn: flesvoeding en avondeten.

Via ons ouderportaal kun je extra dagen opvang aanvragen. Als de planning het toelaat wordt de aanvraag goedgekeurd. Extra dagen worden altijd in rekening gebracht.

ZieZaZo biedt de mogelijkheid om contractuele opvangdagen te ruilen. We doen dit als de groepssamenstelling het toelaat en er voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn op de groep. Meld je je kind tijdig af via de Ouder app? Dan bouw je ruiltegoed op dat je later weer kunt inzetten. Lees hier meer over de toepassing van het urenpotje.

Als je kind ziek is kan je hem / haar afmelden (ziekmelden) via ons oudersysteem KOVnet. Natuurlijk mag je ook bellen! Ziekte dagen kunnen meestal niet geruild worden, alleen ziekte dagen die 96 uur van te voren gemeld worden kunnen in het urenpotje gestopt worden. 

ZieZaZo doet haar best om iedereen van een fijn opvangplekje te voorzien. Neem even contact op voor de actuele wachtlijsten. 

Wij werken met communicatie mapjes. Hierin kun je lezen hoe het met je kind gaat en ook kun je zelf terug schrijven. Wij plakken hier ook foto’s in. 

De opvangovereenkomst kan alleen schriftelijk opgezegd worden, rekening houdend met 1 maand opzegtermijn.

Annuleren van de opvang is alleen mogelijk als de opvang nog niet gestart is. Na startdatum van het contract kan je het contract opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van een maand.

Bij annulering wordt de overeenkomst onmiddellijk beëindigd, waarbij annuleringskosten van toepassing zijn. Deze kosten worden berekend op basis van de startdatum van de opvang, de datum van ontvangst van de annulering en het maandbedrag dat verschuldigd is.

Hier zijn de volgende regels van toepassing:

  • Bij annulering minder dan 1 maand voor de startdatum: annuleringskosten gelijk aan het contractueel overeengekomen maandtarief voor reguliere kinderopvang.
  • Bij annulering tussen 1 en 3 maanden voor de startdatum: €160,- aan annuleringskosten.
  • Bij annulering meer dan 3 maanden voor de startdatum: geen annuleringskosten.

Zijn er al wendagen geweest, dan worden deze in rekening gebracht. 

Afhankelijk van het moment van annuleren van een aankomende opvangovereenkomst kunnen annuleringskosten in rekening gebracht worden. Hier zijn de volgende regels van toepassing:

  1. Bij annulering minder dan 1 maand voor de startdatum: annuleringskosten gelijk aan het contractueel overeengekomen maandtarief voor reguliere kinderopvang.
  2. Bij annulering tussen 1 en 3 maanden voor de startdatum: €160,- aan annuleringskosten.
  3. Bij annulering meer dan 3 maanden voor de startdatum: geen annuleringskosten.
  4. Reeds afgenomen wendagen worden in rekening gebracht.

De ouderapp kun je downloaden in de App Store of Google Play Store onder de naam KOVnet Ouderapp. Je kunt de ouderapp ook vinden via onze website deze staat rechts bovenin de header. 

Je kunt je kind via de ouderapp of het ouderportaal afmelden. Dit wordt direct zichtbaar voor de medewerkers op locatie.

Alleen dagen die 96 uur van te voren via de ouderapp afgemeld worden kan je toevoegen in het urenpotje.

Wij zien dit als een nieuwe aanvraag. Hiertoe dient eigenlijk het bestaande contract opgezegd te worden en wij bieden een nieuw aanbod aan met de gewenste dagen.

Natuurlijk doe je dit pas als je zeker weet dat de verandering mogelijk is. Neem daarom contact met ons op zodat we dit in overleg kunnen doen.

Wij kijken graag naar de mogelijkheden hiervoor. 

Vraag niet beantwoord? Neem contact met ons op.