kinderdagverblijf

Veilige vertrouwde liefdevolle opvang

Onze kinderdagverblijven bieden meer dan opvang, verzorging en vermaak. We geven kinderen de rust en de ruimte om te ontdekken, te onderzoeken en te spelen. Want dat is hoe ze leren. Op hun eigen manier, in hun eigen tempo ontdekken ze de wereld. Stap voor stap.

En wij? Wij helpen en begeleiden ze daarbij.  De kleinsten ontdekken de wereld met al hun zintuigen: ze kijken, ruiken, voelen en proeven. Ze leggen speelgoed weg en pakken het weer op, heel geconcentreerd. We stimuleren en begeleiden de zelfstandigheid van onze kinderen. Ze willen het liefst alles zelf doen: hun jas aan, hun boterham smeren. Dit is goed voor hun ontwikkeling. En wanneer ze het op hun eigen manier mogen doen, dan zie je ze groeien! Kinderen leren het meeste in hun eerste vier levensjaren. Wij als professionals in de kinderopvang ondersteunen kinderen én ouders graag hierin. Op pedagogisch gebied onderscheiden wij ons van andere kinderopvang. We werken met een doordacht hoogwaardig pedagogisch programma en werken met horizontale opvanggroepen.

onze opvanggroepen

Bij kinderdagverblijf ZieZaZo werken we met horizontale groepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten dan bij elkaar in één groep. Zo kunnen wij de inrichting van de groepsruimte en de activiteiten heel goed afstemmen op hun leeftijd en ontwikkeling.
de babygroep bij ZieZaZo is voor de leeftijd vanaf 2 maanden tot en met 14 maanden

babygroep

02 - 14 maanden maximaal 9 kinderen

dreumesgroep bij kinderdagverblijf ZieZaZo, voor dreumesen vanaf 12 maanden tot en met 26 maanden oud.

dreumesgroep

12 - 26 maanden maximaal 10 kinderen

de 2+groep bij kinderdagverblijf ZieZaZo, voor peuters vanaf 24 maanden tot 38 maanden oud

2+ groep

24 - 38 maanden  maximaal 16 kinderen

3+groep bij kinderdagverblijf ZieZaZo, voor kleuters van 34 maanden tot en met 48 maanden oud

3+ groep

34 - 48 maanden  maximaal 16 kinderen

Hoe ziet een dag ZieZaZo eruit?

ZieZaZo biedt veel meer dan alleen kinderopvang. Ons doel is een optimale ontwikkeling van jouw kind. Dagelijks zetten onze pedagogisch professionals zich met hart en ziel in om dit mogelijk te maken. 

Bij ZieZaZo zit je kind met leeftijdsgenootjes in een groep. Dit geeft ons de mogelijkheid om de dagindeling af te stemmen op de behoefte en ontwikkeling passend bij de leeftijd van je kind. Zo zal in de babygroep vooral het ritme van thuis, in overleg met ouders, gevolgd worden. Naar mate de kinderen ouder worden zal de dag steeds meer in een vast ritme gaan verlopen. Wij dagen de kinderen uit, stimuleren hun zelfstandigheid, hun eigen verantwoordelijkheid en helpen bij het ontdekken van de eigen talenten. 

ontbijt

Alle kinderen kunnen ‘s ochtends ontbijten. De wijze waarop is verschillend. Zo eten de baby’s op schoot en de peuters samen aan een lage tafel. Sommige smeren zelf hun brood, anderen krijgen liever nog wat hulp.

taalontwikkeling

Een goede taalontwikkeling is essentieel voor de algehele ontwikkeling van je kind. De eerste zes levensjaren zijn cruciaal en onze professionals weten dit. Zij zijn geschoold op dit gebied. Wij stimuleren de taalontwikkeling actief vanaf de eerste opvangdag.

naar buiten

Slecht weer bestaat niet. Alle kinderen gaan dagelijks naar buiten. We hebben zelfs speciale tuinbroeken waarin ze met nat en koud weer, toch warm en droog blijven; zo kunnen ze altijd heerlijk buiten  spelen.

gymmen

Bewegen is een belangrijke pijler bij ZieZaZo. Alle groepen hebben bij de leeftijd passend klim- en klautermateriaal. Zelfs de baby’s hebben al klimkisten, waar ze geen genoeg van kunnen krijgen. Ook buiten hebben we passend klim & klautermateriaal.

verzorgen

De verzorgmomenten bij ZieZaZo zijn heilig. Dit is het moment waarop de pedagogisch medewerkers volop één-op-één aandacht kunnen geven aan je kind. Ze nemen hier dan ook ruim de tijd voor. 

yoga / muziek

Lopen als een giraffe, staan als een boom, peuters krijgen op een speelse manier peuter-yoga. Zintuigen worden zo gestimuleerd en er is aandacht voor wat je kind wel en niet wil.

Alle leeftijden vinden het heerlijk om samen muziek te maken, te zingen of te luisteren naar de diverse instrumenten.

op pad

Wij gaan er graag op uit. De baby’s met zijn drieën in de wandelwagen. De dreumesen zitten gezellig met zijn vieren. De peuters lopen aan het looplint, oh wat vinden ze dat stoer. En een rondje in de bakfiets is al een uitje op zich.

atelier

Het bevorderen van de fijne motoriek, ontwikkelen van de zintuigen, stimuleren van de fantasie en creativiteit, zijn belangrijke dingen om te leren. Alle leeftijden hebben dit in hun dagprogramma staan, natuurlijk passend bij de leeftijd. ZieZaZo beschikt zelfs over een eigen atelier, een heus uitje voor de peuters.

een dag bij de baby's

<p>&#8216;s Ochtends is er eerst tijd voor de ouders, om te vertellen hoe het met hun dreumes gaat en om rustig afscheid te nemen. Onze tafel staat dan al gedekt, voor de kinderen die willen ontbijten. De anderen spelen op de groep.</p><p>Wanneer pedagogisch medewerkers een activiteit aanbieden, zoals knutselen, zingen, puzzelen of voorlezen, dan mogen de kinderen zelf bepalen of ze mee willen doen. Spelen ze mee? Dan hoort samen opruimen er ook bij.</p><p>Nadat ze fruit hebben gegeten, gaan sommige kinderen lekker slapen. Eén keer op een dag of nog wat vaker? Wij overleggen met de ouders en kijken naar de behoefte van de kinderen.</p><p>Rond half twaalf lunchen de kinderen, die dan wakker zijn. De andere dreumesen eten wat later. Lunchen doen we in kleine groepjes, sommige aan de hoge tafel, andere aan de extra lage dreumes tafel. Bij alles wat we doen bevorderen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze dreumesen. Ze eten al van stenen bordjes en drinken uit een glas. Wist je dat al onze dreumesen al uit echte glazen kunnen drinken en wij geen tuitbekers in huis hebben?</p><p>In de middag kunnen ze weer meedoen met een activiteit, nu bijvoorbeeld samen muziek maken. Doordat de dreumesen een eigen ritme aanhouden, kunnen de pedagogisch medewerkers veel persoonlijke aandacht geven aan de dreumesen, die wakker zijn.</p><p>De dreumesen gaan graag op pad in de vierlingwandelwagen. Ze hebben ook een eigen buitenspeelplek, waar ze vanuit de groep zelf naar toe kunnen gaan. Bij goed weer staat de deur dan ook altijd open. Onze dreumesen gaan in ieder geval elke dag naar buiten.</p><p>Alle medewerkers op deze groep zijn geschoold tot dreumes-professionals. Zij hebben hiervoor een &#8216;dreumes-opleiding&#8217; gevolgd. Tevens zijn zij geschoold in de &#8216;filosofie van Emmi Pikler&#8217;.</p>

lees meer

een dag bij de dreumesen

‘s Ochtends is er eerst tijd voor de ouders, om te vertellen hoe het met hun dreumes gaat en om rustig afscheid te nemen. Onze tafel staat dan al gedekt, voor de kinderen die willen ontbijten. De anderen spelen op de groep.

Wanneer pedagogisch medewerkers een activiteit aanbieden, zoals knutselen, zingen, puzzelen of voorlezen, dan mogen de kinderen zelf bepalen of ze mee willen doen. Spelen ze mee? Dan hoort samen opruimen er ook bij.

Nadat ze fruit hebben gegeten, gaan sommige kinderen lekker slapen. Eén keer op een dag of nog wat vaker? Wij overleggen met de ouders en kijken naar de behoefte van de kinderen.

Rond half twaalf lunchen de kinderen, die dan wakker zijn. De andere dreumesen eten wat later. Lunchen doen we in kleine groepjes, sommige aan de hoge tafel, andere aan de extra lage dreumes tafel. Bij alles wat we doen bevorderen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze dreumesen. Ze eten al van stenen bordjes en drinken uit een glas. Wist je dat al onze dreumesen al uit echte glazen kunnen drinken en wij geen tuitbekers in huis hebben?

In de middag kunnen ze weer meedoen met een activiteit, nu bijvoorbeeld samen muziek maken. Doordat de dreumesen een eigen ritme aanhouden, kunnen de pedagogisch medewerkers veel persoonlijke aandacht geven aan de dreumesen, die wakker zijn.

De dreumesen gaan graag op pad in de vierlingwandelwagen. Ze hebben ook een eigen buitenspeelplek, waar ze vanuit de groep zelf naar toe kunnen gaan. Bij goed weer staat de deur dan ook altijd open. Onze dreumesen gaan in ieder geval elke dag naar buiten.

Alle medewerkers op deze groep zijn geschoold tot dreumes-professionals. Zij hebben hiervoor een ‘dreumes-opleiding’ gevolgd. Tevens zijn zij geschoold in de ‘filosofie van Emmi Pikler’.

lees meer

een dag bij de 2+groep

In de ochtend is er eerst tijd voor de ouders om te vertellen hoe het met hun peuter gaat en om rustig afscheid te nemen. Onze tafel is dan al gedekt, voor de kinderen die willen ontbijten. De anderen spelen op de groep.

Rond 9 uur worden de eerste activiteiten aangeboden: muziek, yoga, naar buiten of misschien wel iets creatiefs. Tijdens het spelen zetten de pedagogisch medewerkers  drinken en een cracker of rijstwafel klaar. De peuters mogen hier zelf iets van nemen, als ze daar trek in hebben.

Rond half twaalf is het tijd voor de lunch. Ze gaan met z’n alle in kleine groepjes eten. De peuters smeren hun eigen brood, sommige met nog wat hulp. Daarna gaan ze lekker slapen in hun eigen slaapkamer. De peuters die niet meer slapen, lezen rustig een boekje op de groep of luieren een beetje.

‘s Middags bieden we weer een activiteit aan. In elke geval gaan ook alle peuters iedere dag minimaal één keer naar buiten. En tussendoor is er groente en fruit voor iedereen. De een proeft voorzichtig en de ander kan er geen genoeg van krijgen!

Wij bieden drank zonder suiker aan, liefst water of thee. En zoveel mogelijk soorten groenten en fruit. We hoorden zelden dat lust ik niet;, want zien eten doet eten en zo leren ze vele diverse smaken kennen.

In deze groep worden de kinderen steeds zelfstandiger. Voor een maaltijd gaan ze allemaal zelf hun handen wassen in de badkamer. Sommige gaan al zelf naar de wc.

Gedurende de dag is er veel aandacht voor de taalontwikkeling. De inrichting van de groep is gericht op de 2+leeftijd, zo zie je diverse speelhoeken terug, waardoor de kinderen uitgedaagd en gestimuleerd worden om te ontdekken en te gaan spelen.

Alle medewerkers op deze groep zijn geschoold tot peuter-professionals. Zij hebben hiervoor een baby-opleiding gevolgd. Tevens zijn zij geschoold in de ‘filosofie van Emmi Pikler’.

lees meer

een dag bij de 3+groep

Bij binnenkomst vertellen de peuters vaak zelf hoe het met ze gaat. Maar de ouders kunnen daar natuurlijk altijd iets aan toevoegen. Onze tafel is al gedekt, voor de kinderen die willen ontbijten. De anderen spelen samen op de groep.

Deze groep is zo ingericht, dat de zelfstandigheid van de kinderen zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. Zo zijn er diverse uitdagende speelhoeken, hier kunnen ze zelf hun speelgoed pakken. Alles staat op hun hoogte en er zijn alleen lage tafels en stoelen. Deze groep heeft een speelzolder, zo spannend!

De peuters worden voorbereid op de basisschool met ons speciale 3+plan. In de kring nemen de kinderen met hun pedagogisch medewerkers het dagritme door. Ook zingen ze, vieren ze verjaardagen en is er bijvoorbeeld aandacht voor het oefenen van de dagen van de week.

Op het activiteitenlint zien de kinderen ook wat de planning voor die dag is. In elke geval gaan ze iedere dag naar buiten. In deze groep is er veel aandacht voor de taalontwikkeling. Ook wordt er veel geknutseld. Want schilderen, knippen, plakken of kleuren, het is goed voor de fijne motoriek en fantasie, de kinderen vinden het heerlijk en nemen hun mooie kunstwerken graag mee naar huis.

Bewegen vinden wij erg belangrijk. Elke groep heeft bij de leeftijd passende klim- en klautermateriaal. De peuters gaan ook gymmen in de gymzaal, hier kunnen ze hun energie kwijt.

Bij de lunch smeren de peuters zelf hun brood. Sommige gaan daarna nog even slapen. De anderen blijven op de groep en spelen rustig een spelletje, maken een puzzel of lezen rustig een boek.

In de ochtend en middag zetten de pedagogisch medewerkers tussendoor drinken en een gezonde snack klaar. Wie daar zin in heeft, kan bijvoorbeeld een rijstwafel, fruit of wat knapperige groenten nemen.

En wanneer ze deze groep verlaten, is het tijd voor de volgende stap: de basisschool! en misschien ook wel voor bso ZieZaZo. Wij verzorgen een warme overdracht naar de basisschool en bso.

Alle medewerkers op deze groep zijn geschoold tot peuter-professionals. Zij hebben hiervoor een ‘peuter-opleiding’ gevolgd. Tevens zijn zij geschoold in de ‘filosofie van Emmi Pikler’.

lees meer

Oudercommissie

Elke locatie heeft een eigen oudercommissie. Wij zijn heel blij met hun betrokkenheid. Zij adviseren ons en dragen ideeën aan. Denk daarbij aan voeding, pedagogiek, maar ook prijsbeleid. Zo werken we samen aan een goede kinderopvang.

Opvangkosten

Natuurlijk wil je graag weten wat de opvang gaat kosten. Veel ouders kunnen een deel vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag. De netto kosten kan je berekenen via onze kostencaculator kinderopvang ZieZaZo. De (netto)opvangkosten kunnen per locatie verschillen.

KOM GERUST LANGS

Veel gestelde vragen

Je kunt je vrijblijvend inschrijven bij ZieZaZo. Dan nemen wij contact met je op welke mogelijkheden er zijn.  Ook is het uiteraard mogelijk om eerst een bezoek te brengen aan de locatie naar keuze. Als er een definitief plaatsingsaanbod gedaan kan worden ontvang je deze via het ouderportaal. 

De minimale afname bij ZieZaZo is 1 dagdeel dagopvang, 1 peuterschoolochtend of  1 bso middag. Je kunt bij ons geen flexibele opvang afnemen. 

Bij de bso kan je momenteel alleen 1 middag opnemen op maandag, woensdag en vrijdag. Per dag kennen we een aantal plekken toe voor ‘1-dags kinderen’. Bij overschrijding kom je op de wachtlijst te staan. De dinsdag en donderdag kan alleen in combinatie met minimaal 1 andere middag afgenomen worden.

Je betaald de contractuele vastgelegde uren.

Bij ZieZaZo heb je de keuze in hele dag opvang: 7:30u tot 18:30u, halve dag op woensdag en vrijdag van 7:30u tot 13:00u of 13:00u tot 18:30u. De peuterschooltijden zijn van 8:30u tot 13:30u. 

De bso is geopend na schooltijd tot 18:30u en tijdens vakanties van 7:30u tot 18:30u.

 

De wendagen worden voor start van de overeenkomst ingepland. Zodat kind en ouder goed kan wennen. Lees hier meer over op onze pedagogiek pagina.

In het tarief zit alle voeding, luiers (merk pampers) en verzorging. Uitgezonderd hierop zijn: flesvoeding en avondeten tot 2 jaar.

Via ons ouderportaal kun je extra dagen opvang aanvragen. Ook kun je daar dagen ruilen. Wij hanteren een ruiltermijn van 3 weken. Dagen kunnen niet opgespaard worden om op een later moment in te zetten.

Ziektedagen mag je ruilen. Dit kun je via het ouderportaal aanvragen. Hierbij hanteren we ook een ruiltermijn van 3 weken.

ZieZaZo doet haar best om iedereen van een fijn opvangplekje te voorzien. Neem even contact op voor de actuele wachtlijsten. 

Wij werken met communicatie mapjes. Hierin kun je lezen hoe het met je kind gaat en ook kun je zelf terug schrijven. Wij plakken hier ook foto’s in. 

De opzegtermijn bij ZieZaZo is 1 maand, per de eerste van de maand. De opzegging kan via een brief of e-mail worden gedaan.

De ouderapp kun je downloaden in de App Store of Google Play Store onder de naam KOVnet Ouderapp. Je kunt de ouderapp ook vinden via onze website deze staat rechts bovenin de header. 

Je kunt je kind via de ouderapp of het ouderportaal afmelden. Dit wordt direct zichtbaar voor de medewerkers op locatie.

Het veranderen van vaste dagen is mogelijk indien de bezetting van de groep dit toelaat.
Wij kijken graag naar de mogelijkheden hiervoor. 

Vraag niet beantwoord? Neem contact met ons op.