Kinderopvangtoeslag in 2023 niet meer afhankelijk van gewerkte uren

handige rekentool voor berekenen kinderopvangkosten ZieZaZo

In 2022 geldt er nog de zogenoemde koppeling gewerkte uren (KGU). Ouders kunnen toeslag aanvragen voor maximaal 140% van het aantal uur dat de minst werkende partner (ouder) werkt. Met een maximum van 230 uur per kind per kalendermaand. Dit geldt voor alle soorten opvang; dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Per 1 januari 2023 wordt deze koppeling met het aantal gewerkte uren losgelaten. Het maximum aantal uren kinderopvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen, blijft wel bestaan. Per kind is dit 230 uren per kalendermaand vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de ouder(s) werken. Dus wanneer beide ouders in een kalenderjaar 12 maanden hebben gewerkt, dan kunnen zij aanspraak maken op 230 uur x 12 maanden = 2.760 uren kinderopvangtoeslag. Hoeveel uren zij daadwerkelijk hebben gewerkt, is niet meer belangrijk.

Indien je bijvoorbeeld 8 maanden werkt in een kalenderjaar, mag je de 230 uur x 8 maanden = 1.840 uren kinderopvangtoeslag, verspreid opnemen over het gehele kalenderjaar. De niet opgenomen uren vervallen aan het einde van het kalenderjaar.

andere posts van kdv ZieZaZo De Meern

2 vacatures

Bij ZieZaZo hebben we direct een aantal vacatures. Kijk op indeed of op onder het kopje werken bij voor de leukste vacatures, Ook open sollicitaties

Read More »
Zo maar starten bij ZieZaZo kan niet. Zowel kind als ouders moeten natuurlijk eerst wennen en daar nemen wij de tijd voor!

Wennen bij ZieZaZo

Wij wisten het al langer! Maar een groep onderzoekers van de Universiteit Leiden en Tilburg heeft nu wetenschappelijk aangetoond dat wennen heel belangrijk is voor

Read More »